Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på konferansen om vold og overgrep i samiske samfunn - Sammen mot vold. Konferansen er i regi av Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet. 

Det er seniorrådgiver Inger Elin Utsi som deltar på vegne av kommisjonen. 

Mer om konferansen finner du her evt. se vedlegget: 

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner i samiske samfunn - Sametinget

Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn i Alta 30.-31. august 2022.

Vold og overgrep i samiske samfunn er en utfordring som må løses i fellesskap mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter. Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn sees i sammenheng med det generelle arbeidet mot vold og overgrep, men også i lys av pågående initiativer for å fremme samisk språk og kultur. Også øvrig arbeid som kan bidra til å styrke den gjensidige tilliten mellom norske myndigheter og den samiske befolkningen er viktige i denne sammenhengen.

Konferansen tar opp temaer som vold og seksuelle overgrep i en urfolkskontekst, samarbeidsformer og samarbeidsforum, det kommunale og regionale hjelpetilbudet og politiets roller og ansvar. Sametingsråd Runar Myrnes Balto og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen vil åpne konferansen. Konferansen vil finne sted på Scandic Hotel i Alta fra 30. august kl. 11.30 til 31. august kl. 14.00.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 18.07.2022 12:10

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø