Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets og forsoningskommisjonen deltar på Samekonferansen

Kommisjonsmedlem Anne Gurák og sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad deltar på Samenes 22. konferanse i Gällivare, Sverige.

Samekonferansen arrangeres hvert fjerde år og er Samerådets øverste beslutningsorgan. Konferansen har fungert som et unikt diskusjons- og informasjonsforum i mer enn 60 år, hvor felles samepolitiske og kulturelle målsettinger og strategier blir utformet. Dette gir samene som folk en felles plattform for å møtes på tvers av landegrensene, dele idéer og tanker om vår felles nåtid, fremtid og historie. Konferansen samler representanter for det samiske sivilsamfunnet i hele Sápmi i tillegg til gjester fra fjernt og nært.

Program finnes her.Ansvarlig for siden: Liss Ellen Ramstad
Sist oppdatert: 14.07.2022 14:38

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø