Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsonigskommisjonen holder foredrag for Språkrådet

Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad holder foredrag for Språkrådet om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat og arbeid.Ansvarlig for siden: Liss-Ellen Ramstad
Opprettet: 19.10.2021 16:27

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø