Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommisjonen på sørsamisk helsekonferanse

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten og kommisjonsmedlem Håkon Hermanstrand deltar på sørsamisk helsekonferanse i Røros 10.-11.november. 

 

 

Sørsamisk helsekonferanse Røros 2021
Program:

Onsdag 10. november

Tema: Fornorskning – konsekvenser for helse

1115 – 1230       Ankomst og lunsj

1200 – 1230       Registrering av deltakere

1230 – 1245       Velkommen og praktisk informasjon med Toini Bergstrøm, Aajege

Hilsning fra Sametinget ved Sametingsråd Runar Myrnes Balto, og

Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør for avdeling levekår Øyvind Giæver

1245 – 1315       «Sannhets og forsoningskommisjonen – gransking av fornorsking og urett»

med kommisjonsleder Dagfinn Høybråten

1315 – 1500       Innlegg fra brukerperspektivet:

                               1315 – 1345 «Det perfekte internatbarnet» med Ida Marie Bransfjell

1345 – 1400 Pause og kaffe

1400 – 1430 «Bit for bit forsvinner landet vårt» med Lars Aage Brandsfjell

1430 – 1500 «Språk som identitetsbygger» med Anita Dunfjeld-Aagård

1500 – 1510       Pause og kaffe

1510 - 1650         «Fornorskningspolitikk og historiske traumer - helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser for den sørsamiske befolkningen. Veien videre – hvor vil vi og hvordan komme dit?», med psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen, Nasjonalt Team SANKS

1650 – 1700        Pause og kaffe

1700 – 1800       «Aktuelle forsoningstiltak i et samisk helseperspektiv»

Innledning med Håkon Hermanstrand, Sannhets og forsoningskommisjonen

Samtale, diskusjon og spørsmål

2000 -                   Middag med kulturelt innslag

 

Torsdag 11. november

Tema: Samiske helsetjenester

0830 – 0930       «Samisk helseteam og Sørsamisk helsenettverk – Presentasjon av arbeidet med hovedprosjektet, eldreprosjektet og arbeidet med barn og unge»,

Med Anne Lajla Westerfjell Kalstad, prosjektleder og kommuneoverlege Røros

0930 – 1000        «HMS i reindrifta» med Johan Martin Stenfjell, HMS-rådgiver

1000 – 1030        Pause, kaffe og utsjekking

1030 – 1100        «Folkehelse, Samiske kulturminner og Livsmestring. Å gjøre det usynlige synlig»,

med Mattis Danielsen, feltleder Samiske kulturminner og Johan Inge Greff Familieterapeut/ Sykepleier. Samisk helseteam/skolehelsetjenesten.

1100 – 1130       «Erfaring fra arbeid i sørsamisk område»

med Hanne Svinsås Magga, psykiatrisk sykepleier Nasjonalt Team SANKS

1130 – 1230       Lunsj

1230 – 1320       «Sørsamiske eldre sine tanker om alderdommen, forventninger og erfaringer med helsetjenester» med Tove Mentsen Ness, Førsteamanuensis fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

1320 – 1330       Pause og kaffe

1330 – 1400       «Strategidokument for samiske spesialisthelsetjenester og oppfølging av dokumentet» med Tone Amundsen, Spesialrådgiver hos Helse Nord RHF, og Sidsel Forbergskog, assisterende klinikksjef Helgelandssykehuset

1400 – 1410       Pause og kaffe

1410 – 1450       «Demens og samspill» - filmer og andre tiltak ved Aldring og helse

med prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

1450 – 1500       Oppsummering og avslutningAnsvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 10.11.2021 10:54

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø