Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommisjonsmedlem deltar på høytidelig markering av- og på Lappholmen

Kommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen deltar på avduking av to minnetavler som er reist på Lappholmen i anledning dens historie som offentlig kirkegård og samisk gravsted fra førkristen tid.

PROGRAM PÅ LAPPHOLMEN

Oppmøte ved fergekaia kl 10.00,

transport med Brødrene Johansen Skyssbåter

Velkommen

ved ordfører Tor Asgeir Johansen og leder av jubileumskomiteen

til Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune, John Gunnar Skogvoll

Avduking av minnetavlene

ved kirkegården og samisk gravsted

ved ordfører Tor Asgeir Johansen, Linda Jessen og Eva Iselin Solstrøm

Tale, bønn og velsignelse

ved prest i lulesamisk område Rolf Steffensen

Salmesang Nærmere deg, min Gud

Salme De biejvve, ved Kalle Urheim

PROGRAM I KIRKEN

Kaffe og bevertning kl 11.30 i Kjøpsvik kirke

Velkommen og tale ved leder av jubileumskomiteen for

150-årsjubileet til Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune,

John Gunnar Skogvoll

Nor-Trykk forteller om prosessen rundt

produksjonen av minnetavlene,

ved daglig leder Bengt Berntsen

Taler ved:

Leder for kultur, næring og utvikling

i Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune, Lars Filip Paulsen

Representant for etterkommere, Ingar Nikolaisen Kuoljok

Alle er velkommen til å ta ordet

 

///////////////////////////////////////

Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune

gåhttjo guovte mujttotábloj ilmodibmáj ma li Vánasjsuolluj

tsieggidum suollu histåvrå diehti almulasj girkkogárdden

ja sáme hávddesadjen juo dån dålusj sáme åsko rájes.

Bierjjedahka basádismáno 1. biejve

PROGRÁMMA VÁNASJSUOLLUN

Æjvvalip færjjokájan kl 10.00,

Brødrene Johansen Skyssbåter mijájt suvddá

Buorisboahtem

suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen ja Divtasvuona suohkana/

Tysfjord kommune ávvudallamnammadusá jådediddje John Gunnar Skogvoll

Mujttotábloj ilmodibme

girkkogárden ja sáme hávddesajen

suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen, Linda Jessen ja Eva Iselin Solstrøm

Hålla, råhkålvis ja buorissjivnnjedibme

Julevsáme guovlo girkkohærra Rolf Steffensen

Sálmma Nærmere deg, min Gud

Sálmma De biejvve, Kalle Urheim

PROGRÁMMA GIRKKON

Káffa ja guossodibme kl 11.30 Gásluovta girkkon

Buorisboahtem ja hålla Divtasvuona suohkana/

Tysfjord kommune ávvudallamnammadusá jådediddje,

John Gunnar Skogvoll

Nor-Trykk subtsas gåktu li mujttotábloj

buvtadimijn barggam,

bæjválasj jådediddje Bengt Berntsen

Håla:

Kultuvra, æládusá ja åvddånahttema jådediddje

Divtasvuona suohkanin/Tysfjord kommune, Lars Filip Paulsen

Maŋeldisbuolvaj åvdåstiddje, Ingar Nikolaisen Kuoljok

Gájka gudi sihti, bessi hållat

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Opprettet: 22.10.2019 12:30

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø