Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommisjonsmedlem deltar på navnesamling på Kartverket

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb deltar på fagsamling for stedsnavn torsdag 31. oktober.

Deltakere er Kartverket, Spåkrådet og Sametinget som jobber med stedsnavn etter stadnamnloven.

Tema er samiske og kvenske stedsnavn.

Sted: Kartverket, Hønefoss

Tid: 31. oktober kl. 09.00-11.30

 

Program:

 

Navnesamling/samrådingsmøte 2019

Møtene foregår i Kartverkets lokaler på Hønefoss

Onsdag 30. oktober

09.00–11.30

 

09.00–09.15 09.15–09.45 09.45–10.15 10.15-10.30 10.30–10.50 10.50–11.20

Interne møter Kartverkets møte

Møteleder: Hege Sælid Referent: Anne Svanevik

 • Oppsummering av fagdagen i går v/Hege Sælid
 • Stedsnavn på sjøkart/Den norske los v/ Inger Tellefsen
 • Stedsnavn på landkart v/Nina Skjellerud
 • Beinstrekk
 • Erfaringer etter koblingen mellom SSR og matrikkelen v/Kjetil Ringen
 • Stedsnavn på nye nettsider v/Karsten Lien

 

 

11.30–12.15

Lunsj

Fellesmøte Møteleder: Hege Sælid, Kartverket Referent: Anne Svanevik, Kartverket

12.15–12.30

Velkommen + dagens program v/ Lars Elsrud, Hege Sælid Kort presentasjon av deltakerne

12.30–13.50

Erfaringer med ny stedsnavnlov, utvidet rolle for stedsnavntjenesten og konsekvenser for Kartverket v/Kulturdepartementet (Sigfrid Tvitekkja), stedsnavntjenesten (Line Lysaker Heinesen) og Kartverket (Anne Svanevik)

13.50–14.10

Pause

14.10–14.40

Evaluering av ny organisering av stedsnavntjenesten v/Språkrådet (Daniel Ims), stedsnavntjenesten (Botolv Helleland)

14.40−15.00

Skrivemåter av adressenavn på tvers av norske rettskrivingsprinsipper v/Kartverket, Aud-Kirsti Pedersen

15.00–15.45

Klagesaker v/Kartverket (Berit Sandnes, Aud Kirsti Pedersen, Erlend Trones)

15.45–16.00

Pause

16.00–17.30

Omvisning i kartmuseet og historisk kartarkiv v/Bjørn Geirr Harsson og Sidsel Kvarteig

19.00

Middag på hotell Scandic Hønefoss

 

 

 

Torsdag 31. oktober

 

Fellesmøte Møteleder: Stedsnavntjenesten Referent: Stedsnavntjenesten Ordstyrer i diskusjon: Karsten Lien

 

09.00-09.10

Hilsen og dagens program v/Turid Ellingsen, divisjonsdirektør

09.10–09.50

Status for kvenske stedsnavn v/Irene Andreassen og Pål Kristian Eriksen

09.50–10.30

Status for samiske stedsnavn (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) v/Ardis Ronte Eriksen og Liv Karin Klemetsen

10.30–10.45

Sannhets- og forsoningskommisjonen v/Anne Julie Semb

10.45–11.00

Pause

11.00−11.30

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge v/KMD, Randi Espegren Masvie

11.30–12.00

Saksbehandling i navnesaker m/kildebruk v/Maria Ellingsen og Linn Winnæss-Karlsen

12.00–12.45

Lunsj

12.45–14.15

Rollefordelingen mellom stedsnavntjenesten og Kartverket Kort innledning (3 min.) til hvert av punktene før diskusjon

 1. Oppstartsbrev v/Kartverket Linn Winnæss-Karlsen
 2. Tilrådinger fra stedsnavntjenesten v/stedsnavntjenesten
 3. Vedtaksbrev v/Kartverket, Erlend Trones
 4. Hvem svarer på hva ved henvendelser fra kommuner og andre brukere? v/stedsnavntjenesten
 5. Evt.: Nettsidene til Språkrådet og Kartverket

14.15–14.30

Pause

14.30-15.30

Ny portal for norske stedsnavn v/Peder Gammeltoft

15.30–16.00

Oppsummering og evaluering. Neste års møte.

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 24.10.2019 09:49

  Postiadressi

 • Sannhets- og forsoningskommisjonen
 • Handelshøgskolen
 • Postboks 6050 Langnes
 • 9037 Tromsø