Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disse har meldt seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte på Stortinget

Da søknadsfristen for å melde seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars gikk ut, var det mange som hadde meldt seg på. Alle påmeldte til høringsmøtet får delta. Her finner du programmet for høringsmøtet.

Høringen starter kl. 10.00 og varer til kl. 16.00. Alle har fått tilsendt høringsnotatet på det språket de har ønsket å bruke: 
Et mer forsonet samfunn

Eambbo seanaduvvon servodat


Høringen strømmes via kommisjonens YouTube-kanal. Link: 

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Høringsmøte 6. mars 2023 - YouTube


Program
(Obs. Kan komme endringer)

10.00 Innledning ved kommisjonsleder Dagfinn Høybråten

10.30 Bolk 1  (10 min. per instans)

Organisasjon/Institusjon

Hvem representerer organisasjonen/institusjonen?

 

Sámediggi - Sametinget

 

Politisk rådgiver/Politihkalaš ráđđeaddi Anne Toril Eriksen Balto og avdelingsdirektør/Ossodatdirektevra Hege Fjellheim

Skogfinneforeningen

 

Leder Rune Hernes Bjerke og styremedlem Wenche Blomberg

Skogfinske interesser i Norge

 

Leder Terje Audun Bredvold og Birger Nesholen

Ruijan Kvääniliitto/Norske kveners forbund

 

Johtaaja/leder Kai Petter Johansen og pääsekretääri/generalsekretær Vilde Christoffersen Valsø

Norjalais-Suomalainen Liitto/Norsk-Finsk forbund 

Forbundsleder Raija Marjatta Nakken 

- Spørsmål

11.30 Bolk 2  (5 min. per instans)

Sámi allaskuvlla

 

Rektor Laila Susanne Vars 

Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas/Samisk videregående skole Karasjok

 

Rektor Synnøve Solbakken-Härkönen

UiT Norges arktiske universitet/ UiT Norgga árktalaš universitehta

 

Instituttleder Senter for samiske studier, Torjer A. Olsen og strategisk rådgiver Geir Bakkevoll

Utdanningsforbundet

 

Leiar Steffen Handal og  Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar i Utdanningsforbundet

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla/Samisk videregående skole og reindriftsskole

 

Rektor Mathis Persen Bongo

Arkivverket, Samisk Arkiv

Direktør Inga Marja Steinfjell

-          Spørsmål

12.10 Bolk 3  (5 min. per instans)

Sámi girkoráđđi/Samisk kirkeråd, Den norske kirke

 

Medlemmene biskop Herborg Finnset og Elin Sabbasen

Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Den norske kirke

 

Girkkohærrá julevsáme guovlon / Prest i lulesamisk område Rolf Steffensen

Vuodnabat Sijdda/Hellemobotn grunneierlag

 

Leder Sven-Roald Nystø 

-          spørsmål

12:30 Lunsj

13:00 Bolk 4 (5 min. per instans)

Sámiráđđi/Samerådet

 

Jođiheaddji/leder av kulturavdelingen Christina Hætta (Nordsamisk språk)

Sosialistisk Venstrepartis Samepolitiske Råd

 

Samepolitisk leder i SV Lina Maria Karlsen

Norgga Sámiid Riikkasearvi

 

Jođiheaddji Beatrice Iren Fløystad

Norgga Sámiid Riikkasearvi Nuorat

 

Jođiheaddji Elle Nystad

Nordkalottfolket sametingsgruppe

 

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen

Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening

 

Leder Hilde Pedersen

-          spørsmål

13.40 Bolk 5 (5 min. per instans)

Norsk skogfinsk museum

 

Direktør Dag Raaberg

Styreleder Anders Jan Larsson

Museumsforbundet

 

Styreleder Lars Magne Andreassen, styreleder

Generalsekretær Liv Ramskjær

Rådgiver Samisk Museumslag Tuula Sharma Vassvik

Internšunála Sámi Filbmainstituhtta

Direktør Anne Lajla Utsi

Kvääniteatteri AS

 

Produsent Inger Birkelund

Arctic Art Summit

 

Leder Maria Utsi

-          spørsmål

14:20 Pause

14:30 Bolk 6 (5 min. per instans)

Redd Barna

 

Thale Skybak og Amund Røhr Heggelund

Samisk foreldrenettverk, Oslo

 

Leder Eva S. Johnskareng

Styremedlem Marie Therese N. Aslaksen

Styremedlem Ilja Marja Magga 

Styremedlem Mikkel Berg-Nordlie

Samisk foreldrenettverk

 

Ronald Urheim

-          Spørsmål

15:00 Bolk 7  (5 min. per instans)

Gaermes – norsk seksjon

 

Jouvnas Helmine Bruun Arnesen

Guevteli Saemie 

Nestleder Hanne Magga

Styremedlem Mattis Danielsen

Harstad og omegn Juristforbund

 

Advokat Sicilie Kristin Kanebog

 

Advokatfirma Ingar Nikolaisen Kuoljok/Stiftelsen Anna Malenes minnefond

 

Ingar Nikolaisen Kuoljok

 

Boarri

 

Susanne Vars Buljo og Inger Lovise Pulk

 

Sørsamisk helsenettverk/ Åarjelsaemien healsoeviermie 

Nestleder Johan Inge Greff
Styremedlem Hanne Svinsås Magga

Kveeni Suomi Liitto/Kvensk Finsk Riksforbund 

Rune Bjerkli og Ivar Dervo 

- spørsmål

16.00 Avslutning/møteslutt

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 06.03.2023 09:59

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø