Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Møte med sametingspresidenten

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter sametingspresident Silje K. Muotka og direktør Inger Marit Eira-Åhrén.

Formålet med møtet dialog. Kommisjonen vil orientere om status på Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, avleveringen av rapporten 1. juni, og Sametinget om Sametingets forventninger og rolle i oppfølgingen av rapporten.Ansvarlig for siden: Liss Ellen Ramstad
Opprettet: 23.03.2023 11:38

    Postal address

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø