Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Sametinget

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsrådsmedlem Runar Myrnes Balto. Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Opprettet: 03.01.2022 10:10

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø