Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Torkel Rasmussen blir utreder

Torkel Rasmussen er ansatt som utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen / Torkel Rasmussen lea virgáduvvon guorahallin Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnnas.

NY UTREDER: Torkel Rasmussen skal bidra i kommisjonens gransking. Foto: Privat

Sámegillii vuolábealde. 

Torkel Rasmussen kommer fra en stilling som førsteamanuensis ved Samisk høgskole og tiltrer utrederstillingen 1. april 2021.

Rasmussen har doktorgrad i samisk språksosiologi og skal bidra i granskingsarbeidet med sin faglige bakgrunn.

 Sannhets- og forsoningskommisjonen er kommet over halvveis i sin mandatperiode. Bakgrunnen for den nye stillingen er at trengs ytterligere ressurser til å bistå med sluttføringen av rapporten til Stortinget. Vi er fornøyd med at kommisjonen blir styrket med Rasmussen sin kompetanse, sier fungerende sekretariatsleder Cathrine Baglo.

  

Rasmussen er opprinnelig fra Kirkenes, men bor i dag i Utsjok i Finland. Rasmussen behersker samisk og snakker en del finsk i tillegg til norsk og engelsk.

 

//

 

Torkel Rasmussen šaddá guorahalli

Torkel Rasmussen boahtá vuosttašamanueansa-virggis Sámi Allaskuvllas ja álgá guorahallin 1. beaivve cuoŋománus 2021is.

Rasmussenis lea doavttirgráda sámi giellasosiologiijas ja galgá oasálastit guorahallamis iežas fágalaš duogážin.

- Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna lea dál bealle muttos iežas mandáhtaáigodagas. Duogáš ođđa virgái lea ahte dárbbašuvvojit eanet resurssaid gárvvistit raportta Stuoradiggái. Mii leat hui duđavaččat ahte kommišuvdna lea nannejuvvon Rasmussena gelbbolašvuođain, dadjá doaibmi čállingoddijođiheaddji, Cathrine Baglo.

Rasmussen lea Girkonjárggas eret, muhto orru dál Ohcejogas Suomas. Rasmussen hálddaša sámegiela ja hupmá veháš suomagiela, dasa lassin go norgga- ja eaŋgalasgiela.

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 19.02.2021 09:58

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø