Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Krise- og støttesamtaler i regi av SANKS

SANKS tilbyr krise- og støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett under kommisjonens arbeid. SANKS vil veilede aktuelle personer for videre henvisning til kommunen eller til spesialisthelsetjenesten.

Sannhets- og forsoningskommisjonen samarbeider med Finnmarkssykehuset gjennom SANKS.

SANKS yter spesialisthelsetjenester i psykiatri og gi kulturkompetent medisinskfaglig rådgivning til kommisjonen i forbindelse med deres arbeid.

SANKS hjelper personer som trenger det i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Dette gjelder særlig personer som har formidlet sin historie knyttet til fornorskingspolitikk og urett. Tilbudet er gratis,

Det er avsatt 2,5 stillinger til arbeidet gjennom SANKS. De fire terapeutene er Berit Frøydis Svineng

Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine, samt en koordinator. 

SANKS vil så langt det lar seg gjøre følge med kommisjonen på deres arrangement og fange opp behov.

Det vil bli gitt informasjon om tilbudet fra SANKS i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens møter.

 

SANKS kan kontaktes på mob. 46 88 11 62 / 46 82 62 89 (hverdager kl. 08.00 – 15.30)

Mailadresse:

SANKS.Sannhetskommisjon@finnmarkssykehuset.no

  

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 03.02.2020 12:12

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø