Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommisjonsmedlem deltar på Storbyuniversitetets seminar om sannhet og forsoning

Kommisjonsmedlem Pia Lane deltar på Storbyuniversitetets/Oslo Metropolitan University/Stuorragávpotuniversitehta/Stuorstádauniversitiehtta/Stoerrestaareuniversiteete seminar om sannhet og forsoning.                                                                         

OsloMet - Storbyuniversitet inviterer til universitetets årlige faglige og kulturelle markering av samenes nasjonaldag. I 2020 vil temaet være Fornorsking og forsoning, herunder fornorskingspolitikkens bakgrunn, gjennomføring og konsekvenser.

Kommisjonsmedlem Pia Lane vil fortelle om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. De andre som skal holde innlegg er historiker Steinar Pedersen, førsteamanuensis Astrid Eriksen, forsker Mikkel Berg-Nordlie og undertegnede. Innleggene vil bli etterfulgt av en paneldebatt. Det vil bli underholdning ved bandet Ánnásuolu og servering av samisk tradisjonsmat.

ProgramAnsvarlig for siden: Liss-Ellen Ramstad
Sist oppdatert: 21.01.2020 11:46

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø