Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til åpent møte i Lakselv den 20. august 2020.

Se arrangementet via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EKRkP3PGNfk&feature=youtu.be

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte i kultursalen i Lakselv torsdag 20. august fra 19.00 til 21.00.

Kunstnerisk innslag ved Synnøve Persen
Velkomsthilsen ved ordfører Aina Borch
Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten
Lakselv kvenforening
Porsanger sameforening
Porsanger finskforening
Personlig historie ved Hartvig Birkely
Personlig historie ved Maija Lindbäck/Anneli Naukarinnen 
Personlig historie ved Kåre Olli
Personlig historie ved Dagny Larsen
Kommisjonsmedlem Pia Lane
Samtale om sannhet og forsoning
Ordstyrer: Liss-Ellen Ramstad

Velkommen!

//

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna Leavnnjas

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rabas čoahkkimii Leavdnja kulturvissui duorastaga borgemánnu 20.b. dii. 19.00–21.00.

Prográmma:

Dáiddalaš ovdanbuktin Synnøve Persen bokte
Porsáŋggu gieldda sátnejođiheaddji Aina Borch sávvá buresboahtima
Kommišuvdnajođiheaddji Dagfinn Høybråten
Leavdnja kvenaid searvi
Porsáŋggu sámiid searvi 
Porsáŋggu suopmelaččaid searvi 
Persovnnalaš historjjá Hartvig Birkely bokte
Persovnnalaš historjjá Maija Lindbäck/Anneli Naukarinnen bokte
Persovnnalaš historjjá  Kåre Olli bokte
Persovnnalaš historjjá Dagny Larsen bokte
Kommišuvdnamiellahttu Pia Lane
Ságastallen duohtavuođa ja soabadeami ektui

Ságadoalli: Liss-Ellen Ramstad

Buresboahtin!

//

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni toivoo teän kaikin tervettulemaa aukinaisheen möötthiin jonka piethään tuorestaina 20. aukustikuuta Lemmijoven Kinosalissa kl 19.00–21.00.

Programi:

Kreatiivinen esitys, Synnøve Persen
Tervettelysanat, Porsangin komuunin sananjohtaja Aina Borch
Dagfinn Høybråten, kommisjuuninjohtaja
Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset Porsangin saamelaisforeeninki
Porsangin Norjalais-Suomalainen seura
Persuunallinen histuuria, Hartvig Birkely
Persuunallinen histuuria, Maija Lindbäck/Anneli Naukarinnen 
Persuunallinen histuuria, Kåre Olli
Persuunallinen histuuria, Dagny Larsen Pia Lane, kommisjuuninjäsen Praati tottuuesta ja sovinosta

Praatia styyrää Liss-Ellen Ramstad

Tervettulemaa!

//

Totuus- ja sovittelukomissio toivottaa teidät tervetulleiksi avoimeen tapaamiseen Lemmijoven Kultursalissa torstaina 20.8. kello 19.00–21.00.

Ohjelma:

Taiteellinen esitys Synnøve Persen
Avaussanat: Aina Borch, Porsangin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Dagfinn Høybråten, komission puheenjohtaja
Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset
Porsangin saamelaisyhdisty
Porsangin Norjalais-Suomalainen seura
Henkilökohtainen tarina, Hartvig Birkely
Henkilökohtainen tarina, Maija Lindbäck/Anneli Naukarinnen 
Henkilökohtainen tarina, Kåre Olli Henkilökohtainen tarina, Dagny Larsen
Pia Lane, kommission jäsen
Keskustelu totuudesta ja sovinnosta

Puheenjohtaja: Liss-Ellen Ramstad

Tervetuloa!

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 19.08.2020 12:25

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø