Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhetskommisjonen besøker Riddu Riđđu

Sannhets- og forsoningskommisjonen gjester urfolksfestivalen Riddu Riđđu denne uke. Liv Inger Somby, Marit Myrvoll, Anne Kalstad Mikkelsen og Dagfinn Høybråten vil møte festivaldeltakere.

SEMINAR OG STAND: Liv Inger Somby, Marit Myrvoll og Anne Kalstad Mikkelsen vil sammen med Dagfinn Høybråten delta på Riddu. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

 

- Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid handler om å gå inn i framtiden med respekt for hverandre, fundert på hele storsamfunnets felles kunnskap om fornorskningen, hva den førte til, og hvordan vi kan komme videre. Det er vårt oppdrag, og jeg håper mange vil oppsøke kommisjonen under festivalen, sier Dagfinn Høybråten. 

 

Fersk festivalsjef Sandra Márjá West trekker frem kommisjonens arbeid som en av de viktigste sakene i Sápmi nå.

 

- Jeg har store forventninger til kommisjonens arbeid, og jeg vet at mange andre i Sápmi deler disse forventningene. Da kommisjonen ble satt ned av Stortinget i fjor, visste jeg med en gang at jeg ville invitere de til Riddu Riđđu, sier West.

 

Fredag 12.7 er det seminar om kommisjonens arbeid og om hvordan fornorskningspolitikken har virket lokalt rundt Lyngenfjorden. I tillegg vil Sannhets- og forsoningskommisjonen ha en egen lávvu på Riddu Siida lørdag 13.7, der publikum kan møte dem. Kommisjonen har en egen nettside der en får informasjon om både deltakelsen på Riddu Riđđu og om mulighetene for å komme i kontakt med kommisjonen.

 

-Vi har allerede møtt noen tidsvitner og begynt å få inn personlige historier om fornorskningspolitikkens konsekvenser. Det er sterkt og lærerikt å få disse beskrevet. Mange av historiene er fortrengt og skambelagt. Hvis vi kan se positivt på fremtiden, og se mulighetene som ligger i kommisjonens arbeid, vil vi får et bredere kunnskapsgrunnlag som vi kan formidle til neste generasjon. Vi lykkes bare hvis alle gode krefter hjelper til, sier Dagfinn Høybråten.

TIL RIDDU: Leder av kommisjonen Dagfinn Høybråten ønsker å møte festivaldeltakere på Riddu. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

Seminaret med Sannhets- og forsoningskommisjonen arrangeres som et samarbeid mellom Riddu Riđđu festivála og Senter for nordlige folk.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 08.07.2019 11:35

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø