Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte folk

Åpne møter, deltakelse på ulike arenaer, nettside med kontaktskjema er noen av metodene Sannhets- og forsoningskommisjonen vil benytte.

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen holder sitt første åpne møte den 5. september i Vadsø Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterte pressen den 9. mai i Tromsø til lansering av logo og hjemmeside, samt offentliggjøring av de offisielle navnene. Kommisjonen benyttet også anledningen til å presenterte hva som skal gjøres og hvilke metoder som skal benyttes.

 

– Kommisjonsarbeidet er godt i gang, og kommisjonen har allerede tatt flere grep for å ivareta mandatet vi er satt til å jobbe etter. Vi har startet på den historiske kartleggingen som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner, sier leder Dagfinn Høybråten innledningsvis.

Hjemmesider på sju språk
Kommisjonen skal samle inn individers og gruppers egne historier knyttet til fornorskingspolitikken. Kommisjonen skal sørge for å bringe personlige erfaringer og historier frem i lyset ved å legge til rette for at de som selv har erfaringer å dele, får mulighet til å fortelle sin historie. Dette er beskrevet i mandatet.

Dette kan være urett som ble begått mot dem personlig eller andre nærstående, og om hvordan virkningene av uretten har påvirket eller påvirker deres livssituasjon.

SIDER: Kommisjonen har egne nettsider hos verten UiT Norges arktiske universitet. Foto: Inger Elin Utsi

Derfor har også Sannhets- og forsoningskommisjonen valgt å lage hjemmesider på sju språk.

De sju språkene er kvensk, sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, norsk, finsk og engelsk.

– Det er viktig at alle skal få kommunisere på sitt eget språk. Derfor har vi valgt å ha sider på sju språk, sier leder Dagfinn Høybråten.

På hjemmesidene blir det opplyst om hvordan en kan komme i kontakt med kommisjonen. Det mest sentrale er kanskje likevel å få formidlet hvordan en kan gå frem for å dele sin historie med kommisjonen. I tillegg kan folk sende inn lyd- og bildeopptak av egne historier. Det er laget et eget skjema til dette formålet. 

 

Visuell profil og logo
Sannhets- og forsoningskommisjonen lanserte sin visuelle profil, som kan ses via nettsiden. Symbolikken i profilen er inspirert av tradisjonelle håndverkstradisjoner fra sør til nord og er særlig synlig i kommisjonens logo. Logoen til kommisjonen er hentet fra baksiden av et flettemønster som finnes i mange varianter både i kvensk og samisk tradisjon.

Vi skal samle inn historien og flette det sammen. Alle skal være representert og logoen representerer de mørke historiene som skal frem i lyset, sier Høybråten.

 

Åpne møter og representasjon
Sannhets- og forsoningskommisjonen vil arrangere åpne møter i Norge i forbindelse med arbeidet som skal gjøres. I 2019 vil det første åpne møtet bli arrangert 5. september på Vadsø bibliotek. Dagen etter, 6. september, vil det avholdes møte i Kirkenes.

– For kommisjonen er det viktig å møte folk for å høre hva de har å fortelle. Vi starter med åpne møter i år og fortsetter i årene som kommer.

Kommisjonen vil i tillegg delta på ulike arenaer der kommisjonen finner det hensiktsmessig å være representert. Leder Dagfinn Høybråten vil for eksempel selv delta på Paaskiviiko i Nordreisa, Riddu Riđđu i Kåfjord og Tjaktjen Tjåangkoe i Snåsa i år.

 

Offisielle flerspråklige navn

Kommisjonens norske navn ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med oppnevningen av kommisjonen og fastsettingen av mandatet. Sannhets- og forsoningskommisjonen har offentliggjort kommisjonens navn på de seks språkene kommisjonen benytter i tillegg til norsk.

Her er kommisjonens offisielle navn:

Kvensk: Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni

Sørsamisk: Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne

Lulesamisk: Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå

Nordsamisk: Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna

Finsk: Totuus- ja sovintokomissio

Engelsk: The Truth and Reconciliation Commission

 

Kommisjonens offisielle navn vil blant annet bli benyttet i kommisjonens logo, på nettsiden og i kommisjonens kommunikasjon på de ulike språkene.

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 16.05.2019 09:37

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø