Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Her finner du innstillingen fra Stortinget

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

 

 

På Stortingets hjemmesider kan man lese hele innstillingen fra Stortingets presidentskap:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-408s/Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 18.03.2019 13:46

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø