Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen etablert på Handelshøgskolen

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er nå etablert på Handelshøgskolen i Tromsø. Sekretariatet som i dag består av tre personer er på plass og har fått kontorer på Handelshøgskolen i Tromsø.

TRE ANSATTE: De tre har alle startet i jobben. Fra venstre Inger Elin Utsi, Liss-Ellen Ramstad og Cathrine Baglo. Foto: Stortinget

Sekretariatet ledes av Liss-Ellen Ramstad, mens Cathrine Baglo er ansatt som utreder og Inger Elin Utsi som rådgiver.

 

Her kan du lese mer om bakgrunnen til de tre.

 

Kommisjonen ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner. Disse er oppnevnt av Stortinget. Kommisjonen skal avgi sin rapport høsten 2022. Granskingsarbeidet som sannhets- og forsoningskommisjonen skal gjennomføre har som formål å «legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk», som det står i mandatet.

 

Her kan du lese mer om kommisjonen og dens mandat.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 20.03.2019 16:50

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø