Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Narvik

Sannhets- og forsoningskommisjonen og Samisk uke i Narvik inviterer til åpent møte med kommisjonen i Narvik bibliotek torsdag 28. oktober kl. 18.00-20.00.

 

Program: 

Kulturelt innslag
Velkomsthilsen
Innlegg om granskingen ved Ketil Zachariassen
Innlegg om personlige historier Marit Myrvoll
Innlegg om forsoning Per Oskar Kjølaas
Samtale om fornorskning, urett og forsoning

Velkommen

Prográmma: 

Kultuvrralaš guoimmuheapmi 
Buresboahtinsárdni 
Sáhkavuorru guorahállama birra, Ketil  Zachariassen
Sáhkavuorru persovnnalaš historjjáid birra, Marit Myrvoll
Sáhkavuorru soabadeami birra, Per Oskar Kjølaas
Ságastallan dárruiduhtima, vearrivuođaid ja soabadeami birra   

Buresboahtin!

  

 

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 25.10.2021 10:15

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø