Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kaffemøte med kommisjonen i Máze

Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til kaffemøte i Máze. Møtet er i samarbeid med Masi bygdelag og eldretreffet. 

 

Velkommen til kaffe med kommisjonen i Masi. 

Sted: Máze Bo- og servicesenter 

Tidspunkt: 13.10.21 kl. 11.00-12.00

Program: 

Velkomst ved leder av Masi bygdelag, Ante Guttormsen
Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten
Kaffesamtale 

 Velkommen!

 

//

 

Káfestaddan kommišuvnnain Mázes  

  

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna bovde káffedeaivvadeapmái Mázes.  

Čoahkkin lágiduvvo Máze giliservviin ja boarrásiid-deaivvademiin.   

  

Bures boahtin káfestaddan kommišuvnnain  

Baiki: Máze orrun- ja bálvalusguovddážis  

Áigi: 13.1021 dii. 11-12  

Prográmma:   

Bures boahtin Máze gilisearvi jođiheaddjis, Ante Guttormsen  

Kommišuvdnajođiheaddji Dagfinn Høybråten  

Káffestaddan 

Bures boahtin! 

 

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 30.09.2021 11:02

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø