Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

To studentassistenter i sekretariatet

Masterstudentene Eva Hanneli Saariniemi og Jon-Christer Mudenia er i gang i stillingene som studentassistenter. Begge har god kjennskap til temaene som omfattes av kommisjonens arbeid.

 

SEKRETARIATET: Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid styrkes ved at sekretariatet har blitt til seks personer. Foto: kommisjonen

Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad ønsker de to studentene velkommen i sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

­Fordi Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet har vi mulighet til å tilby studenter verdifull arbeidserfaring, og utfordrende og faglige oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av nasjonal betydning. Vi er glade for ansettelsene av disse to studentassistentene som, sammen med at vi utlyser ny stilling som utreder, vil øke kapasiteten i sekretariatet, sier Liss-Ellen Ramstad.

FORNØYD: Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad styrker staben med to studentassistenter og en ny utrederstilling. Foto: Inger Elin Utsi

Det var i vår at Sannhets- og forsoningskommisjonen søkte etter to studentassistenter i inntil 50 prosent stillinger. For å være studentassistent må man være student ved UiT.

 

Eva Hanneli Saariniemi og Jon-Christer Mudenia er begge godt i gang med studiene sine og har i tillegg kjennskap til temaer som omfattes av kommisjonen arbeid. De har god kjennskap til kvensk, samisk eller skogfinsk kultur.

Studentassistentene skal primært innhente informasjon, transkribere intervju, gjøre arkivgransking, gjennomgå minnesmateriale og tilrettelegge for kommisjonens representasjoner.

 

 

 

 

Eva Hanneli Saariniemi:

FINSKKUNNSKAPER: Eva Hanneli Saariniemi er finskspråklig og skriver sin masteroppgave om finsk innvandring. Foto: Inger Elin Utsi

Eva Hanneli Saariniemi (37) er fra Vardø og har siden 2016 studert historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hun fullfører sin master våren 2021. Eva har vokst opp med norsk og finsk som hjemmespråk og hennes mor er finsk innvandrer. Hennes masteroppgave tar for seg finsk innvandring i nordområdene.

– Jeg valgte å søke på jobben som assistent i Sannhets- og forsoningskommisjonen fordi temaene som omfattes av granskingen er noe som opptar meg og berører mine interessefelt sterkt, sier hun. 

Suomeksi/finsk:

37-vuotias Eva Hanneli Saariniemi on kotoisin Vuoreijasta ja on vuodesta 2016 opiskellut historiaa UiT Norjan arktisessa yliopistossa. Hänen pro gradu -tutkielmansa suomalaisesta maahanmuutosta Pohjoskalotilla valmistuu keväällä 2021. Eva varttui norjan ja suomen kielten kanssa, ja hänen äitinsä on suomalainen

maahanmuuttaja.

– Päätin hakea avustajaksi totuus- ja sovintokomissioon, koska tutkimuksen kohteena olevat teemat huolestuttavat minua ja ovat voimakkaasti osa minua kiinnostavia asioita, hän sanoo.

 

 

 

Jon-Christer Mudenia

SAMISK: Jon-Christer Mudenia er samiskspråklig og har blant annet jobbet for Finnmarkskommisjonen med transkribering. Foto: Inger Elin Utsi

Jon-Christer Mudenia (25) er fra Tana og har siden høsten 2019 studert lektorutdanning (8-13) med samisk som hovedfag ved UiT Norges arktiske universitet. Han fullfører sin master våren 2024. Jon-Christer sitt morsmål er samisk, og han anser språket som en viktig del av livet sitt. 

– Jeg valgte å søke på jobben som assistent i Sannhets- og forsoningskommisjonen fordi det er et viktig mandat som kommisjonen har fått og jeg vil lære mer om kommisjonsarbeidet og det de undersøker. Jeg tror at det jeg lærer via kommisjonen skal komme godt med videre i mitt studieløp, sier Jon-Christer.  

Davvisámegiella/nordsamisk:

Jon-Christer Mudenia 25 jagi boaris ja lea bajásšaddan Deanus. Álggii Romssa Universitehtii lektoroahppu (8-13) gazzat čakčat 2019 ja su váldofága lea sámegiella. Su oahpu loahppá giđđat 2024. Jon-Christer lea bajásšaddan sámegielain ruovttugiellan, ja atná giela hui árvvus.  

– Ohcen assisteantavirgái Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnnas go mu mielas lea dehálaš mandáhta maid kommišuvdna lea fitnen ja háliidan oahppat eanet fáttáid birra maid kommišuvdna guorrá. Smiehtan ahte dan maid boađán oahppat kommišuvdnabarggu oktavuođas boahtá leat ávkin mu ohppui, muitala Jon-Christer.   

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 23.09.2020 09:57

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø