Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rábas čoahkkin Deanus/Åpent møte i Tana/Avvoimheen mööthiin Tenossa

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rabas čoahkkimii Deanus 2.6.21 dii. 18.00-20.00.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte i Tana 02.6.21 kl. 18.00-20.00.

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni toivottaa teät tervettulheiksi avvoimheen mööthiin Tenossa 2.6.2021 kl 18.00-20.00.

 

Informasjon på nordsamisk og kvensk - se nedenfor.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte i Tana 02.6.21 kl. 18.00-20.00 i Tana miljøbygg.

 

Program:

Kunstnerisk innslag Siri Broch Johansen
Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten
Kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas
Samtale om sannhet og forsoning
Ordstyrer: Liss-Ellen Ramstad

 

Møtet er for befolkningen i Tana på grunn av korona-restriksjoner. Obs. Kan bli endret. 

 

Velkommen!

 

//

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna sávvá buresboahtima rábas čoahkkimii 1.6.21 dii. 18.00-20.00 Deanu Birasvistis.

Prográmma:

Dáiddalaš ovdanbuktin Juho-Sire
Kommišuvdnajođiheaddji Dagfinn Høybråten
Kommišuvdnamieláhttu Per Oskar Kjølaas
Ságastallen duohtavuođa ja soabadeami ektui
Ságadoalli: Liss-Ellen Ramstad

 

Čoahkkin lea Deanu-álbmogii korona-restrikšuvnnaid geažil. Fuomaš: sáhttá rievdaduvvot

 

Buresboahtin!

 

//

 

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni toivottaa teät tervettulheiksi avvoimheen mööthiin Tenossa 2.6.2021 kl 18.00-20.00 Tana miljøbyggissä.

 

Programi:

Taitheelinen esitys Siri Broch Johansen
Kommisjuunin johtaaja Dagfinn Høybråten
Kommisjuunin jäsen Per Oskar Kjølaas
Yhtheinen praati tottuuesta ja sovinosta

Sananjohtaaja: Liss-Ellen Ramstad

 Möötin Tenon väjele saatethaan perua koroja-restriksjuunien tähen. Hoksaa, saatethaan muuttaat.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 28.05.2021 10:44

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø