Kommisjuunin jäsenet

Eessä vasemalta: Anne Julie Semb, Pia Lane, Anne Kalstad Mikkelsen, Dagfinn Høybråten, Marit Myrvoll, Liv Inger Somby. Takana vasemalta: Ketil Zachariassen, Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Per Oskar Kjølaas, Håkon Hermanstrand. Kuva: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet
Dagfinn Høybråten
Johtaaja
Nesodden

Dagfinn Høybråten oon Kirkens Nødhjelpin pääsekretääri. Høybråtenilla oon pitkä kokemus politikin ja administrasjuunin tehthääviitten kans, sekä isotinganrepresentanttina, työ- ja sosiaaliministerinnä, tervheysministerinnä ja Rikstrygdeverketin direktöörinä. Hän oon Kristelig Folkepartin aijempi johtaaja ja oon ollu Nordisk ministerrådin pääsekretääri.


Ivar Bjørklund
Professoori
Tromssa
Ivar Bjørklund oon kylttyyritieon professoori Norjan arktisessa universiteettimuseumissa (Norges arktiske universitetsmuseum). Hän oon sosiaaliantropoloogi ja oon tehny kenttätyötä Pohjaisvesta-Ryssässä ja Pohjais-Norjassa. Hänen pääintressi oon ollu interetniset suhtheet saamelaisten, norjalaisten ja kvääniin välilä ja lästadilaisen herätyksen eistys. Nyt hänen työn teema oon saamelainen poronhoito pastoraalina sovittelemishaamuna ja sen ökonoominen ja poliittinen integrasjuuni norjalaisessa nasjunaalistaatissa.

Håkon Hermanstrand
Stipendiaatti
Kolvereid
Håkon Hermanstrand oon eteläsaamen histuuriin tohturistipendiaatti Nord Universitetissa, Levangerissa. Aijemin hän oon työtely eteläsaamen histuuriin kans Røyrvikin komuunin, Høgskolen i Nord-Trøndelagin ja Saemien Sïjten eestä.

Per Oskar Kjølaas
Pispa emeritus
Tromssa
Per Oskar Kjølaas oon pispa emeritus. Hänelä oon ollu usseemppii tehtäävii Norjan kirkossa (Den norske kirke), ja hän oon kans ollu suokananpappi Koutokeinossa ja Kaarasjovessa, ja provasti Sisä-Finmarkun provastikunnassa. Ko raamatun käänethiin pohjaissaameksi, oli hän siinä myötä teoloogisenna konsulenttina ja prosjektinjohtaajanna siksi ko hänestä tuli pispa.

Pia Lane
Professoori
Oslo
Pia Lane oon professoori monikielisyyessä, ja hän työtelee Monikielisyyssentterissä Oslon universiteetissa (Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo). Hän oon tutkinu kielipolitikkii, monikielisyyttä, kielenvaihettamista ja kielelistä revitaliseerinkkii pohjaisilla aloila, eriliikaisesti omassa kotipaikassa Pykeässä.

Anne Kristin Gurák
Senioorineuvonanttaaja
Hamarøy
Anne Kristin Gurák oon senioorineuvonanttaaja Luulajasaamen sentterissä Árran – juleváme guovdásj. Monen vuoen aijan hän oon ollu kovasti virkku dokymenteeraamhaan ja jakamhaan epämukaviita ja muistelemattomiita muistelukset samfynnissä. Hän oon ollu myötä ABM-eistyksen / Norjan kylttyyriraatin BRUDD-prosjektissa (ABM- utviklings / Norsk kulturråds BRUDD-prosjekt) minkä mooli oli luoa debattii semmoisten teemoitten ympäri mikkä oon tabut, marginaaliset ja kontroversiellit. Hän oon Jasska/Tryggin styyrijoukon jäsen. Het johethaan seuraamaprosjektii Tysfjordin seksuellisten pahantekkoin jälkhiin. Hänen kylttyyrin ja profesjuunin maasteritehtäävässä (UiT – Norges arktiske universitet) hän tutkii norjalaistamista ja sen konsekvenssiita ihmisten suhtheisiin piteånsaamelaisessa alassa.

Marit Myrvoll
Tutkiija
Tromssa
Marit Myrvoll oon tutkiija SANKSissa (Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus), Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF. Hän oon sosiaaliantropoloogi (PhD) ja oon työtely kylttyyri-, identiteetti- ja samfynniperspektiiviin kans, ja kylttyyrimuistoin, kylttyyrihistuuriin ja uskonon hallinan kans. Myrvoll oon varhemin työtely peruskoulussa, Saametingassa, Riikinantikvaarissa, museuminjohtaajanna ja tutkiijanna.

Einar Niemi
Professoori emeritus
Vesisaari
Einar Niemi oon vuoesta 2013 alkkain ollu professoori emeritus Tromssan universiteetissa (UiT Norges arktiske universitet). Hän oon opiskellu Oslon universiteetissa (Universitetet i Oslo) ja oon ollu gymnaasin lektori, fylkinkonservaattori Finmarkussa ja amanuensis ja histuuriin professoori UiTissa. Hän oon muun myötä työtely minuriteettipolitikin, etnisiteetin, regiuuni- ja paikalishistuuriin ja tutkimushistuuriin kans.

Anne Julie Semb
ProfeProfessoori ssovre
Oslo
Anne Julie Semb oon staatintieon professoori, ja nykyisin hän oon institutinjohtaaja Staatintieon institutissa Oslon universiteetissa (Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo). Sembin tutkimusintressit oon muun myötä konfliktit staattiin ja joukkoin välilä, suvereniteetin rajoitukset, nasjunaliteetti, samfynnijäsenyys ja tämän alla alkupöräiskanssoin- ja minuriteetiitten samfynnijäsenyys, ja ihmisoikkeuet.

Liv Inger Somby
JolleskuvleKorkkeekoulunlektori lektovre
Koutokeino
Liv Inger Somby oon korkkeekoulunlektori ja opettaa sjurnalistikkii, alkupöräiskanssoin sjurnalistikkii ja saamen kieltä saamelaisessa korkkeekoulussa Koutokeinossa (Sámi allaskuvla). Somby oon monen vuosikymmenen aikana työtely uutissjurnalistina, redaktöörinä ja prosjektinjohtaajanna. Hän oon työtely sekä Norjassa, Ruottissa, Suomessa ja Ryssässä. Somby oon läpivieny ison prosjektin, kovonu vanhemanpuolen saamelaisten vaimoin tähelissii elämänhistuuriita jokka oon olheet tabut. Ko hän oli seittemen vuotta vanhaa, hänen lähätethiin internaattikoulhuun.

Aslak Syse
Professoori emeritus
Oslo
Aslak Syse oon oikkeuen ja lain professoori Oslon universiteetissa (Universitetet i Oslo), emeritus vuoesta 2016 alkkain. Vuossiin 1971-1991 välilä Syse oli lääki Finmarkussa, ja hän oon ollu ylilääki psyykkisesti toimirajalisten tervheyen suojelussa (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede). Hän oon ollu Likestillings- og diskrimineringsnemndan ja Institutt for offentlig rettin johtaaja. Vuoesta 2013 hän oon ollu Norjan jäsen Euroopparaatin kommisjuunissa Commission against Racism and Intolerance.

Ketil Zachariassen
Ensiamanuensis
Tromssa
Ketil Zachariassen oon modernin histuuriin ensiamanuensis, ja hänelä oon erityinen eesvastaus alkupöräiskansa- ja minuriteettihistuurista Arkeoloogiin, histuuriin, uskonontieon ja teologiin institutissa Tromssan universiteetissa (Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT – Norges arktiske universitet). Zachariassen oon hänen tutkimuksessa työtely laajasti teemoitten kans mikkä kuuluthaan modernhiin saamen, kväänin ja pohjaisnorjalaisheen histuurhiin.

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø