Komission jäsenet

Jäsenet, edestä vasemmalta: Anne Julie Semb, Pia Lane, Anne Kalstad Mikkelsen, Dagfinn Høybråten, Marit Myrvoll, Liv Inger Somby. Takaa vasemmalta: Ketil Zachariassen, Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Per Oskar Kjølaas, Håkon Hermanstrand. Kuva: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet
Dagfinn Høybråten
Johtaja
Nesodden

Dagfinn Høybråten on Kirkens Nødhjelp -järjestön pääsihteeri. Hänellä on pitkä kokemus politiikan ja hallinnon tehtävistä ja hän on toiminut suurkäräjien edustajana, työ- ja sosiaaliministerinä, terveysministerinä sekä Rikstrygdeverketin johtajana. Høybråten on aiemmin toiminut Kristelig Folkeparti -puolueen puheenjohtajana sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerinä.


Ivar Bjørklund
Professori
Tromssa
Ivar Bjørklund toimii Norjan arktisessa yliopistossa kulttuuritieteen professorina. Hän on sosiaaliantropologi ja hän on tehnyt kenttätyötä Luoteis-Venäjällä ja Pohjois-Norjassa. Hänen pääkiinnostuksen kohteensa on ollut saamelaisten, norjalaisten ja kveenien väliset etniset suhteet ja lestadiolaisuuden syntyminen. Tällä hetkellä hän tutkii saamelaista poronhoitoa pastoraalisena sopeutumismuotona sekä sen taloudellista ja poliittista integraatiota Norjan kansallisvaltioon.

Håkon Hermanstrand
Stipendiaatti
Kolvereid
Håkon Hermanstrand tekee väitöskirjaa eteläsaamelaisesta historiasta Nordin yliopistossa Levangerissa. Aikaisemmin hän on tutkinut eteläsaamelaista historiaa työskennellessään Røyrvikin kunnalle, Pohjois-Trøndelagin korkeakoululle ja Saemien Sïjte -museolle.

Per Oskar Kjølaas
Emerituspiispa
Tromssa
Per Oskar Kjølaas on emerituspiispa. Hän on toiminut monessa roolissa ja tehtävässä Norjan kirkossa sekä työskennellyt pastorina Koutokeinossa ja Kaarasjoella sekä rovastina sisä-Finnmarkin rovastikunnassa. Ennen ryhtymistään piispaksi hän toimi teologisena konsulttina ja projektinjohtajana Raamatun kääntämisessä pohjoissaameksi.

Pia Lane
Professori
Oslo
Pia Lane on monikielisyyden professori Oslon yliopiston monikielisyyskeskuksessa. Hän on tutkinut pohjoisten alueiden kielipolitiikkaa, monikielisyyttä, kielenvaihtelua ja kielten elvyttämistä etenkin kotipaikkakunnallaan Pykeijällä.

Anne Kristin Gurák
Vanhempi neuvonantaja
Hamarøy
Anne Kristin Gurák toimii vanhempana neuvonantajana Árranissa eli luulajansaamelaisessa keskuksessa. Hän on ollut jo vuosien ajan kiinnostunut dokumentoimaan ja toimittamaan epämukavia ja pimentoon jääneitä kertomuksia yhteiskunnasta. Mikkelsen on ollut mukana ABM-utviklingin ja Norjan kulttuurineuvoston BRUDD-projektissa, jonka tavoitteena on ollut luoda keskustelua kielletyistä, marginaalisista ja kiistanalaisista teemoista. Hän kuuluu Jasska/Trygg-projektin johtoryhmään, joka on Tysfjordin hyväksikäyttötapausten seurantaprojekti. Mikkelsenin maisterintutkielma Norjan arktisesta yliopistosta käsittelee norjalaistamista ja sen seurauksia piitimensaamenkielisen alueen suhteille.

Marit Myrvoll
Tutkija
Tromssa
Marit Myrvall työskentelee tutkijana Finnmarkssykehusetin Sámi Klinihkalla, saamelaisten kansallisessa osaamiskeskuksessa, joka keskittyy psyykkiseen terveydenhuoltoon ja päihdehoitoon (SANKS). Hän on sosiaaliantropologi (fil. tri) ja on tutkinut kulttuuria, identiteettiä ja yhteiskuntaa sekä kulttuuriperinnön, kulttuurihistorian ja uskonnon hallintaa. Myrvoll on aikaisemmin työskennellyt peruskoulussa, Saamelaiskäräjillä, kulttuuriperintölautakunnassa, museonjohtajana ja tutkijana.

Einar Niemi
Emeritusprofessori
Vesisaari
Einar Niemi on ollut Norjan arktisen yliopiston emeritusprofessori vuodesta 2013 lähtien. Hän on valmistunut Oslon yliopistosta sekä toiminut lukionopettajana, Finnmarkin lääninkonservaattorina sekä historian amanuenssina ja professorina Norjan arktisessa yliopistossa. Hän on tehnyt työtä muun muassa vähemmistöpolitiikan, etnisyyden, uskonto- ja paikallishistorian sekä tutkimushistorian parissa.

Anne Julie Semb
Professori
Oslo
Anne Julie Semb on yhteiskuntatieteiden professori sekä tällä hetkellä Oslon yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja. Sembin tutkimuskohteita ovat esimerkiksi valtioiden ja ryhmien väliset konfliktit, itsemääräämisoikeuden rajoitukset, kansalaisuus, mukaan lukien alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen kansalaisuus, sekä ihmisoikeudet.

Liv Inger Somby
Lehtori
Koutokeino
Liv Inger Somby on journalistiikan, alkuperäiskansojen journalistiikan ja saamen kielen lehtori Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa. Somby on työskennellyt useita vuosia uutistoimittajana, dokumentaristina, toimittajana ja projektinjohtajana. Hän on työskennellyt niin Norjassa, Ruotsissa, Suomessa kuin Venäjälläkin. Sombyn tekemässä laajassa projektissa hän keräsi vanhojen saamelaisnaisten tärkeitä ja kiellettyjä elämäntarinoita. Somby lähetettiin 7-vuotiaana sisäoppilaitokseen.

Aslak Syse
Emeritusprofessori
Oslo
Aslak Syse on toiminut oikeustieteen professorina Oslon yliopistossa. Hän on ollut emeritusprofessori vuodesta 2016 lähtien. Vuosina 1971–1991 Syse toimi lääkärinä Finnmarkissa, ja hän on toiminut myös kehitysvammaisten terveydenhoitolaitoksen ylilääkärinä. Lisäksi hän on toiminut tasa-arvo- ja syrjintälautakunnan sekä julkisoikeudellisen laitoksen johtajana. Vuodesta 2013 hän on edustanut Norjaa Eurooppa-neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisessa komissiossa.

Ketil Zachariassen
Apulaisprofessori
Tromssa
Ketil Zachariassen on nykyhistorian apulaisprofessori arkeologian, historian, uskontotieteen ja teologian laitoksella Norjan arktisessa yliopistossa (UiT). Hän on erityisesti vastuussa alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen historiasta. Zachariassen on tutkinut saamelaisten, kveenien ja pohjoisnorjalaisten nykyhistoriaa monien eri teemojen valossa.

    Postiosoite

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø