Jaa sinun histuuriin

Jos sinula oon halu muistela vääryyestä ja persunaalisesta kokemuksesta norjalaisten esivaltoin norjalaistamispolitikin kans, piä tämän kontaktisjeeman.

Kommisjuuni kattoo ette persunaaliset kokemukset ja histuuriit tulhaan näkyvhiin. Privaattipersuunat keilä oon kokemukset mitä het haluthaan jakkaat, saahaan maholisuuen muistela oman histuuriin sen vääryyen ympäri, mitä tehthiin heitä persunaalisesti tahi muita likheissii kohthaan, ja kunka vääryys oon vaikuttannu tahi vaikuttaa heän elämäntilhaan.

Sie saatat ottaat kontaktin suorhaan sekretariaatin kans. Lähätä e-postin tahi ringaa, niin saat neuvoo, informasjuunii ja appuu.

Informasjuuni minkä kirjoitethaan sjeemhaan, tullee olemhaan osa Tottuuen ja sovinon kommisjuunin pohjamateriaalii. Informasjuunin saatethaan pittäät raportiissa ja tutkimuksessa. Sen tähen pyyämä ette lähättääjä anttaa siihen luvan. Muista ette saatama ottaat kontaktii lähättääjän kans ja pyyttäät intervjyyin.

    Postiadressi

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø