Del din historie

Dersom du ønsker å melde om urett og personlig erfaring med norske myndigheters fornorskingspolitikk kan du bruke dette kontaktskjemaet.

Kommisjonen skal sørge for å bringe personlige erfaringer og historier frem i lyset ved å legge til rette for at enkeltpersoner som selv har erfaringer å dele, får mulighet til å fortelle sin historie, herunder om urett som ble begått mot dem personlig eller andre nærstående, og om hvordan virkningene av uretten har påvirket eller påvirker deres livssituasjon.

Du kan også kontakte sekretariatet direkte på epost eller telefon for veiledning og assistanse.

Informasjonen som oppgis i skjemaet vil være en del av Sannhets- og forsoningskommisjonens grunnlagsmateriale, og kan bli brukt i rapporter og forskning. Innsender bes derfor om å samtykke til dette. Vi gjør oppmerksom på at innsender kan bli kontaktet for intervju.

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø