Divna mijá tjåhkanime ja ásadime

Sannhets- og forsoningskommisjonen på Finnskogdagene - avlyst.

Hvor: Svullrya - Grue Finnskog

Sannhets- og forsoningskommisjonen på Snubba Dagen

Hvor: Snubba grendehus (Evenes)

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Mo i Rana

Hvor: Rana bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget, Oslo

    Poasstaadræssa

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø