Alle møter og arrangementer i kommisjonen

Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

Hvor: Kárášjohka/Karasjok

Rábas čoahkkin Deanus/Åpent møte i Tana

Hvor: Deatnu/Tana

Rábas čoahkkin Guovdageainnus/Åpent møte i Kautokeino

Hvor: Guovdageaidnu/Kautokeino

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø