Alle møter og arrangementer i kommisjonen

Kommisjonsmedlem deltar på navnesamling på Kartverket

Hvor: Kartverket, Hønefoss

Torsdag på biblioteket

Hvor: Hamarøy bibliotek

Kommisjonsmedlem deltar på seminar i Oslo (Kven Østlandet)

Hvor: Oslo, Litteraturhuset

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget, Oslo

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Oslo

Hvor: Litteraturhuset, Oslo

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Oslo

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget

Åpent møte: Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Hvor: Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Bodø

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Bodø

Hvor: Stormen bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Lakselv

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget, Oslo

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø