Alle møter og arrangementer i kommisjonen

Kommisjonen på Riddu Riđđu

Hvor: Manndalen

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Vadsø

Åpent møte

Hvor: Vadsø bibliotek

Åpent møte

Hvor: Grenselandmuseet Kirkenes

Kommisjonen på Tjaktjen Tjåanghkoe

Hvor: Snåsa hotell

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget, Oslo

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Stortinget, Oslo

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Oslo

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø