Morgan Lizabeth Bender

Hva forsker du på?
Jeg forsker på hvilke effekter oljeforurensning har på egg og larvestadiet til polartorsk. Det er en nøkkelart i det arktiske økosystemet. Jeg ser på hvilke langtidseffekter veldig lave konsentrasjoner av råolje har på vekst, adferd og overlevelse i de små fiskene. For å finne det ut, har jeg utført eksperimenter som har vart i flere måneder med simulerte utslippssituasjoner i et simulert arktisk miljø.


Hva er din motivasjon til å drive den forskningen du gjør?
Min motivasjon er å forstå effekten som menneskelig aktivitet har på vår jord. Det er viktig for meg å kunne bidra med kunnskap om framtidens Arktis.  


Finnes det en konkret hendelse, opplevelse eller inspirasjon som fikk deg til å bli interessert i fagfeltet?
Jeg vokste opp i et område i Alaska hvor en stor oljekatastrofe skjedde før jeg ble født. Dette oljeutslippet var ikke verdens største, langt ifra faktisk, men det hadde svært stor påvirkning på det marine økosystemet. Selv i dag kan fiskere, hvaler, sjøfugler og fisk fremdeles merke ettervirkninger av utslippet.
 

Har du opplevd noen motstand eller tvil rundt din egen forskning fram til dit du har kommet i dag?
Det er ganske kaldt på laben! Jeg jobber med en art som trives best når temperaturen er rundt null grader - eller under. Polartorsken lever kun i Arktis og gyteperioden er midt under polarnatta. Turene med forskningsfartøy opp til Svalbard er dessuten ofte litt ubehagelige med is på dekk, store bølger og mørke. Enda mer utfordrende er det å få til å etterligne de samme forholdene inne på laben. Da har jeg på meg kjeledress, dunjakke og hodelykt hele dagen, men fortsatt fryser jeg på fingrene. Polartorsken er tøff!