Markus Landrø

Hva forsker du på?
Jeg forsker på beslutningstaking i skredterreng. Det å ta valg kan være vanskelig, særlig når det er usikkerhet inne i bildet og når konsekvensene av valgene kan innebære livsfare. Det finnes metoder som skal hjelpe oss å ta disse valgene. Jeg har spurt 100 eksperter om deres bruk av disse metodene og de faktorene eller «byggeklossene» metodene består av. I tillegg har jeg sett på forskning angående de ulike faktorene for å se om de egentlig bør være en del av hvordan vi tar valg i skredterreng. På bakgrunn av dette håper jeg å kunne utvikle en ny metode. Forhåpentligvis kan denne metoden også brukes i andre situasjoner der man må ta beslutninger som innebærer usikkerhet og fare.
 
Hva er din motivasjon til å drive den forskningen du gjør?
Noe av det fineste jeg vet er å være underveis på ski i et snøkledd landskap. Ofte toppes turene med en flott nedkjøring. Dette gir meg store naturopplevelser, skiglede og ikke minst livsglede. Utfordringen er at denne aktiviteten kan være farlig. Av og til er forholdene slik at snøen ikke blir liggende – det løsner et skred, og det kan være fatalt. Som fjellfører har jeg tatt tusenvis av valg på vegne av meg selv og andre. Jeg har forsøkt å lære andre å gjøre gode vurderinger i skredterreng. Som skredvarsler har jeg forsøkt å formidle informasjon og kunnskap om snøskred som kan brukes i praksis. Mitt inntrykk har vært at metodene som undervises ikke brukes i praksis og at de i seg selv har mangler. Jeg ønsker å bidra til at de som ferdes i skredterreng får et verktøy som hjelper dem til å avgjøre om en tur er trygg eller utrygg, under de rådende forholdene.

Finnes det en konkret hendelse, opplevelse eller inspirasjon som fikk deg til å bli interessert i fagfeltet?
Jeg har kjørt på ski i over 40 år. Det blir svært mange opplevelser og noen uønskede hendelser. Jeg forstår nå at det er en hel del jeg ikke forstår og kanskje aldri vil forstå. Vurdering av snøskred innebærer usikkerhet. Den som velger å ferdes i skredterreng må akseptere denne usikkerheten. Samtidig mener jeg at vi kan forbedre hvordan vi vurderer skredfare, slik at vi får en balanse mellom situasjoner der vi kjører inn i et heng og situasjoner der vi avstår fra å kjøre. Det er gleden ved å ferdes på ski vinterstid sammen med et ønske om et langt liv i fjellet som er drivkraften.
 
Har du opplevd noen motstand eller tvil rundt din egen forskning fram til dit du har kommet i dag?
Så langt har jeg ikke opplevd motstand mot min forskning. Det kan raskt komme når arbeidet publiseres. Som i så mange fagmiljøer er det ulike meninger og tradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Forhåpentligvis kommer kritikken i en form som bidrar til videreutvikling. Jeg har troen på det arbeidet jeg gjør, hvordan jeg gjør det og håper at det kan være et nyttig bidrag. Samtidig er det ikke sikkert at det jeg utvikler er løsningen, men kanskje er det et steg på vegen.