Eivind Schneider

Hva forsker du på?

Jeg forsker på differensialligninger og transformasjonsgrupper. Dette er konsepter som spiller viktige roller både i ren matematikk og i mange av modellene vi har i fysikken. Målet mitt er å forstå teorien bak disse konseptene, og også å anvende teorien for å lære nye ting i fysikken.

Hva er din motivasjon til å drive den forskningen du gjør?

Jeg tror at målet med forskning alltid er å danne ny kunnskap. Jeg syns det er gøy å lære nye ting, og særlig når det er ting som ingen andre vet ennå. Matematikken ser ut til å gi oss verktøyene vi trenger hvis vi virkelig har lyst å forstå hvordan verden fungerer. Det betyr at jeg som matematiker får lov til bryne meg på noen av de mest grunnleggende spørsmålene vi har.

Finnes det en konkret hendelse, opplevelse eller inspirasjon som fikk deg til å bli interessert i fagfeltet?

Nei. Jeg har vært tiltrukket av matematikkfaget siden ungdomsskolen fordi oppgavene vi fikk hadde klare, entydige svar. Etterhvert som jeg kom videre i utdanningen ble oppgavene vanskeligere og mer interessante, og ganske fort ble det utenkelig for meg å bli noe annet enn matematiker.

Har du opplevd noen motstand eller tvil rundt din egen forskning fram til dit du har kommet i dag?

Jeg tviler litt hver dag. En viktig del av jobben min er å formulere påstander, og deretter å formulere argumenter for hvorfor påstandene er sanne. Her er standardene høye, så selv om jeg jobber hardt for å lage argumenter som er frie for hull, så er det vanskelig å være helt sikker.