Lena Schøning

Hva forsker du på?

Jeg forsker på helhetlig havforvaltning. Helhetlig havforvaltning er en overordnet tilnærming som reiser store spørsmål: Hvordan kan vi ta vare på havet, og hvordan kan vi utnytte havets ressurser på en god måte? Jeg analyserer først og fremst juridiske, men også politiske virkemidler, og søker å plassere dem i en større sammenheng for å se hvilket utsnitt av helheten de angriper. 

Hva er din motivasjon til å drive den forskningen du gjør?

Miljø- og ressursforvaltningsspørsmål er viktige for menneskenes og klodens fremtid. Jeg er ydmyk og takknemlig over å få jobbe med slike viktige spørsmål!

Finnes det en konkret hendelse, opplevelse eller inspirasjon som fikk deg til å bli interessert i fagfeltet?

Jeg jobbet tidligere som advokat, blant annet. for et solenergiselskap og et vannkraftselskap. Over tid ble jeg klar over at jeg ønsket å jobbe mer konkret med miljø- og ressursforvaltningsspørsmål, og plutselig var anledningen der.

Har du opplevd noen motstand eller tvil rundt din egen forskning fram til dit du har kommet i dag?

Jeg tviler på min egen vurderingsevne fra tid til annen, men det anser jeg som helt normalt. Jeg prøver å bruke tvilen til å lokalisere om det er usikkerhetsmomenter som må avkreftes eller fremheves.