Vil du være deltaker i 2020?

Alle deltakerne i Forsker Grand Prix region Nord vil få verdifull trening og erfaring i forskningsformidling. I tillegg til fellessamlinger med våre Forsker Grand Prix-mentorer, vil du også få individuelle tilbakemeldinger og coaching i presentasjonsteknikk og bruk av rekvisitter på scenen.

Søknadsfristen for 2020 er 30.mars.

Les mer om konseptet her


Om konseptet:

Ti Ph.d/dr. philos kandidater presentere forskningen sin og kjemper om dommernes og publikums stemmer. Vinneren blir kåret til den beste forskningsformidleren i region Nord, og representerer Nord-Norge i den nasjonale finalen. Den regionale finalen finner sted onsdag 23. september på Studenthuset Driv, og i år blir den nasjonale finalen avholdt i Trondheim lørdag 26.september.

Formålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, og samtidig bidra til å synliggjøre ph.d.-forskningen.

De ti ph.d.-kandidatene har fire minutter på seg til å fortelle om sitt forskningsprosjekt og engasjere publikum. Publikum og dommerne avgir sine stemmer og de fire beste går videre til superfinalen der de skal utdype prosjektet sitt i en presentasjon på nye fire minutter. Alle kandidatene må altså forberede to presentasjoner på fire minutter. Det kåres én vinner, men de to beste går videre til den nasjonale finalen.

Forskerne skal formidle sin forskning på en måte som gjør vanskelig tilgjengelig materiale forståelig for et publikum som ikke kan noe om emnet fra før. Og ikke minst skal de holde nervene i sjakk med flere hundre publikummere i salen.

Publikum i salen får en annerledes og morsom opplevelse, og nærkontakt med forskerne. De blir bevisstgjort på hvor vanskelig det kan være å formulere seg kort og lettfattelig om et emne man har jobbet med over lang tid – og hvor engasjerende det kan være når de får det til!

Om dommerpanelet

Alle deltagerne presenterer sitt forskningsprosjekt fra scenen. Publikum gir deretter sine stemmer fra salen. Deretter slipper et dommerpanel til. Deltakeren får da en direkte og konstruktiv tilbakemelding fra dommerpanelet som består av representanter fra akademia, scenekunst og media. Etter at alle dommerne har gitt sin muntlige begrunnelse, gir de poeng for framførelsen på en skala fra 1 til 6. Disse poengene regnes sammen med stemmene fra publikum.

En vinner
Den som får høyest poengsum fra publikum og dommere vinner. Vinneren blir premiert med reisegavekort og pokal. De to beste kandidatene går videre til den nasjonale finalen.

Når?
Den lokale finalen for region Nord arrangeres på Driv i Tromsø onsdag 23. september 2020. De to beste kandidatene går videre til den nasjonale finalen som avholdes i Trondheim lørdag 26.september.

Coaching
Alle deltakerne får coaching i presentasjonsteknikk og historiefortelling før de skal presentere på scenen. Opplæringen gjør at kandidatene føler seg trygge på scenen og kan gjennomføre en god presentasjon av forskningen sin. Coachen hjelper til både på fellessamlinger og med individuell coaching.

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis:

  • Du er ph.d.-student på en utdanningsinstitusjon i Nord-Norge.
  • Du trenger ikke å ha arbeidet ferdig, men skal ha kommet langt nok til å kunne presentere noe om forskningsprosjektet så langt.
  • Du disputerer i 2020 eller senere.
  • Du har et ønske om å stå på en scene og formidle forskningen din.

En uttakskomite behandler søknadene og velger ut ti kandidater til deltakelse i den regionale finalen i Tromsø.

  • Vi ser etter personer fra ulike institusjoner med ulik fagtilhørighet
  • Motivasjon for deltakelse
  • Muligheten for å delta på fellessamling/forberedelser og nasjonal
  • Uttaket blir annonsert innen april-alle søkere får tilbakemelding.

Hvorfor skal jeg delta?

Du vil garantert få mer oppmerksomhet rundt ditt forskningsprosjekt og mulighet til å nå ut til et bredt publikum. Prosessen frem til showet i september er både gøy og lærerikt. Tidligere deltakere kan fortelle at de har blitt bedre forelesere og tryggere som forskningsformidlere takket være god opplæring og coaching.


ENGLISH

The Forsker Grand Prix (Researcher Grand Prix) is an entertaining research dissemination concept. It is both a show and a competition in which the research, dissemination and candidates are taken seriously. It is intended to be fun for participants and the audience alike, but fun with a serious agenda.

Forsker Grand Prix is one of hundreds of events that take place across Norway during the ten days of Forskningsdagene (National Science Week). National Science Week is a festival held under the auspices of the Research Council of Norway and it aims to promote enthusiasm for and an understanding of research.

THE CONCEPT

Local events

Ten PhD candidates are initially given four minutes each to present their research to a panel of judges and an audience. Candidates are judged on the basis of presentation, structure and content. The audience votes first using an audience response system or the online voting system, iLike. Three judges (from academia, journalism/media and the performing arts) then give their marks and explain their reasoning based on their respective field. There are manuals for using the audience response system and iLike.

Three of the candidates advance to a final, where they are given four more minutes each to elaborate on or expand their presentation. A prize is presented to the winner.

National final

After all the regional competitions have been held, the Research Council of Norway holds a national final using the same model. Participants in the national final will be the winners from each region, and sometimes also those who came second or third, depending on how many regional events were held that year.

Purpose

The purpose of Forsker Grand Prix is to give research dissemination more prestige and attention while making the breadth of Norwegian PhD research more visible. The competition will identify new communication talents, enhance these talents and motivate them to continue as active disseminators of knowledge. The competition can also contribute to the creation of new role models in the field of research and the communication of research findings.

The candidates normally come from different research communities. Participation in the competition may thereby lead to more interdisciplinary collaboration.

The event is intended to draw attention to the participants, the institutions they represent and National Science Week, and through this entertaining concept, it will be possible to reach new target groups.