Tidligere deltakere

Her er deltakerene fra 2018 (klikk på bilde for video og intervju)

Navn: Maria Olsson
Institutt for psykologi
Tema: Utviklingen av kjønnsroller

Navn: Holly Hasted
Seksjon for kulturvitenskap
Tema: Universitetsmuseer

Navn: Lena Schøning
K.G Jebsen-senter for havrett
Tema: Helhetlig havforvaltning

Navn: Iva Parlov
Det juridiske fakultet
Tema: Lover i forbindelse med skipsvrak

Navn: Eivind Schneider
Institutt for matematikk og statistikk
Tema: Fysiske romtider

Navn: Tracy Munthali Lunde
Institutt for klinisk odontologi
Tema: Orale bakterier og antibiotikaresistens

Navn: Merete Storflor
Institutt for farmasi
Tema: Kolera

Navn: Markus Landrø
Institutt for psykologi
Tema: Beslutningstaking og snøskred

Navn: Morgan Lizabeth Bender
Institutt for arktisk og marin biologi
Tema: Hvilken påvirkning petroleum forurensning har på torsken

Forsker Grand Prix

Deltakere 2017: