Energi, klima, samfunn og miljø

Dette er en samleside for den tematiske satsingen på energi, klima, samfunn og miljø

Energi, klima, samfunn og miljø

Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle kunnskap om:

  • Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer

  • Fossil og fornybar energiproduksjon
  • Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer
  • Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling

For noen av kulepunktene er det opprettet egne undersider. Forskningsgrupper innenfor satsingsområdet:

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Folkow, Lars
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Trovik, Tordis A
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Åsbakk, Kjetil
Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Trovik, Tordis A
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser

Eisemann, Martin
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Fossil og fornybar energiproduksjon, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Digital kompetanse i utdanningene, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Oppvekst, dannelse og læring, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer

Parks, Justin
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Oppvekst, dannelse og læring, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Fossil og fornybar energiproduksjon

Graversen, Rune
Fossil og fornybar energiproduksjon

Stokke, Øyvind
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer

Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Aulstad, Johan
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Knudsen, Rune
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Præbel, Kim
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Ghosh, Abhik
Fossil og fornybar energiproduksjon, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet

Fossil og fornybar energiproduksjon, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Fossil og fornybar energiproduksjon, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene

Stensvåg, Klara
Fossil og fornybar energiproduksjon, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Fossil og fornybar energiproduksjon, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Fossil og fornybar energiproduksjon, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Krause, Kirsten
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Fossil og fornybar energiproduksjon, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene, Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling

Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns- og næringsutvikling i nord, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Hetland, Audun
Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Folkehelse, sykdomsbekjempelse og levekår i alle livets faser, Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet

Førde, Anniken
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Samiske språk, kultur og livskvalitet, Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns- og næringsutvikling, Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling, Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst

Frediani, Luca
Fossil og fornybar energiproduksjon, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet, Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi

Skip to main content