Helsefaglig pedagogisk webinar

2021

Høstens webinarer via Zoom


Torsdag 26.08 kl. 14.15-15.00: Tema kommer

Torsdag 30.09 kl. 14.15-15.00: Innovasjon og teknologi for arbeidsrelevans i helsefagutdanningene ved Elin Astrid Gjøvik Glad, rekrutteringsansvarlig i faggruppe for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved FUF/Helsefak og Stig Brøndbo, kommunikasjonsrådgiver ved FUF/Helsefak.

Torsdag 28.10 kl. 14.15-15.00: Tema Kommer

Torsdag 25.11 kl. 14.15-15.00: Tema kommer

 

Vårens webinarer via Zoom

Torsdag 18.2 kl. 14.15-15.00: Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse - hva skal til? Webinar via Zoom ved Anita Iversen, Leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

Torsdag 18.3 kl. 14.15-1530: Læring handler om aktiv deltakelse og H5P kan skape læringsinnhold som motiverer og engasjerer studentene i læringsprosessen. Kom og la deg inspirere! Webinar via Zoom ved flere fagpersoner ved UiT.

Onsdag 14.4 kl. 14.15-15.15: Åpen vitenskap i forskningsveiledning. Webinar via Zoom ved Helene N. Andreassen, Ph.d., Leder av faggruppe for undervisnings- og læringsstøtte og Per Pippin Aspaas, Ph.d., Leder av Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte.  

Torsdag 10.6 kl. 14.15-15.00Innovasjon og teknologi for arbeidslivsrelevans i helsefagutdanningene. Hvordan kan vi gjøre våre studenter bedre rustet til å møte fremtidens behov? Webinar via Zoom ved Elin Astrid Gjøvik Glad, FUF, Helsefak. Utsatt til høsten 2021.

Torsdag 17.06 kl. 14.15-15.30: "DLR, en felles nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser i universitets- og høyskolesektoren" ved Christine Johnsen, Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og "Prinsipper og retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT" ved Svetlana P. Johansen, Seniorrådgiver/jurist ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, UiT. Webinar via Zoom.

 

2020

Høstens webinarer via Zoom

Obs. endringer av klokkeslett

Tors. 27.08.20 kl. 14.15-15.00: Studenter utvikler digital undervisning. Webinar via Zoom ved Stine Mari Balsvik og Astrid Thue Hanssen 
Ons. 16.09.20 kl. 14.15-15.00: Læringsstrategier og studieteknikk. Webinar via Zoom ved Torstein Låg
Tors. 15.10.20 kl. 14.15-15.00: Erfaringer fra digital undervisning i et hybrid semester. Webinar via Zoom ved Maarten Beerepoot
Tors. 12.11.20 kl. 14.15-15.00: Hvordan få til studentaktiv læring i digital synkron undervisning? Webinar via Zoom ved Bente Norbye, Inger Pauline Landsem og Nina Bøhle Cheetham

Vårens seminarer

18.februar kl 13.15-14.00: "Digital læring på Helsefak-hvor er vi nå?» Webinar v/Rigmor Furu og Nora MacLaren

23.april kl 13.15-14.00: Erfaringer med bruk av Virtual Reality (VR briller) på Helsefak v/Anna Maria Wirsing, Eirik Reierth og Nora MacLaren

20.mai kl 13.15-14.00: Organisering av praksis v/Jøran Indseth

2019

Høstens seminarer
Obs. Nytt for høsten er at annenhvert seminar gjennomføres som webinar via Skype.

22.august kl. 13.15-14.00. Tema: Metoderommet. Erfaringer med å undervise metode gjennom "flipped classroom" ved Geir Lorem. Sted: Seminarrom MH2 U10.308 + Skype

12.september kl. 13.15-14.00. Tema: Vi skal alle ha TPS på Helsefak. Hvordan kan studieprogrammene og praksis samarbeide for å få dette til? Innledning til diskusjon ved Nanna Hauksdottir. Sted: Seminarrom MH2 U10.308 + Skype

24.oktober kl. 13.15-14.00. Tema: Video - en læringsform for selvrefleksjon og bevisstgjøring i veiledning ved Siri Skommesvik. Sted: MH2 U9.309 + Skype

7.november kl. 13.15-14.00. Tema: Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse-hva betyr det for deg? Innledning til diskusjon ved Anita Iversen. Seminaret gjennomføres som webinar via Skype for business.

28.november kl. 12.15-15.00 (Obs. Merk tidspunktet). Større seminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring - veien videre. Seminaret arrangeres av HelPed. Sted: MH-bygg 1, plan 6, Aud 3. Seminaret streames.

 

Vårens seminarer (gjennomført)

31.januar kl. 13:15-14:00, Tema: Høyt skår på NOKUTS studiebarometer – hvordan kom vi dit?

28.februar kl. 13:15-14:00, Tema: Aktiviser studentene dine med egnet klasserom 
Obs. 28.02: Sted: MH2 U9-308 og Skype for Business

28.mars kl. 13:15-14:00, Tema: Fysioterapiutdanningens "mikroprosjekter" med fysioterapeuter ved UNN Tromsø. En prosjektmodell til etterfølgelse?

4.april kl. 13.15-15.00, Åpent seminar: Helsefak søker om senter for fremragende utdanning innen TPS

23.mai kl. 13:15-14:00, Tema: Inter-Dig; Er Canvas egnet for å lære tverrprofesjonelt samarbeid? Hva sier studentene?

 

Sted alle seminar: UiT Tromsø MH øst Auditorium 9 (plan 7) og Skype for Business

Obs. 28.02: MH2 U9-308 og Skype for Business

 

Tema oppdateres fortløpende

 

 

Tidligere seminar