ADHD OMEGA-3 studien

I denne kliniske studien vil vi undersøke hvilken effekt omega-3 fettsyrer har på symptomene på  ADHD (hyperaktivitet,  impulsivitet, oppmerksomhetsvansker) hos barn. Nesten alle barn i alderen 6-16 år med diagnosen ADHD vil kunne inngå i denne kliniske studien ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP). Prosjektet heter ADHD OMEGA 3 - "ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 på ADHD –symptomer”, og settes i gang høsten 2017.

lekserfoto: www.colourbox.no

ADHD

ADHD er en sammensatt nevrologisk og psykiatrisk utviklingsforstyrrelse som ca. 5 % av alle barn har. Dette tilsvarer omtrent ett-to barn i hvert klasserom i Norge, og kjennetegnes ved hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. I tillegg kan barn med ADHD ha andre vansker med søvn, læring, språkutvikling, humørregulering og sosiale vansker med venner.

Behandlingen er primært psykososial tilrettelegging både hjemme, i fritiden og på skolen. For mange barn med ADHD er dette ikke nok og det blir nødvendig med behandling med medisiner. De vanligste medisinene er sentralstimulerende medikamenter som ofte har god virkning, men som dessverre også kan gi mange bivirkninger. Utover sentralstimulerende medisiner, er det få alternativer som har vist bedring på tilstanden. Mange foreldre ønsker også andre virksomme behandlingsalternativer enn sentralstimulerende medikamenter.

Som kjent er ernæring viktig for vekst og utvikling hos alle barn, men spesielt viktig for hjerneutviklingen hos barn med ADHD. Mange barn spiser for lite fisk og får dermed ikke i seg tilstrekkelig med fettsyrer som omega-3, som er helt sentral i hjernens utvikling. Behandling med omega-3 fettsyrer er per i dag ikke entydig anbefalt som ledd i behandlingen hos barn med ADHD. Dette fordi vi mangler gode studier som kan bekrefte en klar effekt på de sentrale symptomene ved ADHD som hyperaktivitet og uoppmerksomhet.

ADHD og Omega-3

Hos barn med ADHD er det i tidligere studier blitt påvist omega-3 mangel som ikke skyldes lavt inntak i kostholdet. Lavt omega-3 nivå i kroppen er direkte forbundet med lav kognitiv funksjon og atferdsvansker. Studier har påvist at omega-3 tilskudd forbedrer leseferdigheter, minne, reaksjonstid og reduserer atferdsvansker hos barn med ADHD. Det er også i upubliserte resultater fra Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge fra 2003 til 2005 vist at ungdom som hadde høyt inntak av fisk hadde mindre hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker enn jevnaldrende. Det er altså mange holdepunkter for at omega-3 tilskudd vil redusere ADHD relaterte symptomer.

capslerfoto: www.colourbox.no

Omega-3 fra Raudåte

I studien benyttes omega-3 som studiemedisin i form produktet av Calanus® Oil fra Calanus AS. Oljen utvinnes fra raudåten (Calanus Finnmarchicus) som er den desidert største biologiske ressursen i norske farvann og som høstes kommersielt. Oljen er et naturlig ubehandlet produkt som selges som kosttilskudd. Både sikkerhet og opptak av de viktige omega-3 fettsyrene EPA/DHA er bekreftet gjennom to menneskestudier.

Formål med studien

Hovedmålet med vår studie er å måle effektene av omega-3 på barn diagnostisert med ADHD ved daglig inntak av testsubstansen over en periode på seks måneder. Det primære endepunktet for studien er reduksjon i ADHD symptomer i utvalget av barn/unge i studien målt etter en ADHD vurderingsskala, mens det sekundære endepunktet er forbedringer på andre områder som blant annet læring, gjennomføringsgrad og utholdenhet.

Delmål

Denne studien vil danne grunnlag for å følge opp studiedeltakerne over flere år etter avsluttet inntak av omega-3 for å se på langtidseffekter. I tillegg vil studien og oppfølgingen kunne gi grunnlag for en bedre utredning og behandling av barn med ADHD i landsdelen og av andre samtidige vansker samt kostholdsveiledning.

Metode

Ca. 350 barn i alderen 6-16 år som er henvist barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker og har fått diagnosen ADHD vil sammen med foresatte bli forespurt om å delta i studien. De som ønsker å delta vil bli tilfeldig fordelt i to grupper, hvor en gruppe får daglig 6 små spesialbestilte kapsler med omega-3 og en kontrollgruppe som får tilsvarende 6 kapsler med paprikafarget parafin. (NB! 6 kapsler tilsvarer 4 normalstore som markedsføres som Calanus® Oil fra Calanus AS)

Før studiestart vil deltakerne gjennomgå en omfattende fysisk og psykisk undersøkelse. Barn med autisme, psykisk utviklingshemming, psykose, bipolar lidelse, alvorlig somatisk sykdom vil ikke kunne delta.

De fleste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Nord-Norge har sagt ja til å delta noe som gjør at vi har mulighet for å forespørre og nå omtrent alle barn med ADHD i landsdelen og deres foresatte. Studien vil bli en av de største i sitt slag i verden. 

Resultater og formidling

Hvis omega-3 fettsyrer har en påvist effekt på ADHD relaterte symptomer, vil det medføre helsegevinster for barn med ADHD. Det vil kunne bety et mindre forbruk av sentralstimulerende medisiner enten ved at omega-3 erstatter disse eller som et tilskudd som kan redusere dosen. Videre kan en effektiv behandling med omega-3 bety mindre følelse av stigmatisering hos barn med ADHD. Dersom det viser seg at omega-3 ikke har effekt, vil unødig bruk av omega-3 tilskudd kunne unngås.

Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale  tidsskrifter i barnepsykiatri, barnepsykologi, folkehelse, pediatri, og ernæring, i tillegg til å bli presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og workshops innen helse, næring og ernæring. Videre vil vi benytte media og sosiale media til presentasjon av funnene våre.

Det vil være egne informasjonsportaler for interessegrupper, pasientorganisasjoner og pasienter. Det er planer om å lage informasjonsmateriell om ADHD spesielt tilpasset barn og ungdom gjennom apper, videoer, animasjoner.

 

 

skiltfoto: www.colourbox.no

Om Prosjektgruppa

Prosjektleder: Prof. dr. med. / Overlege Siv Kvernmo

PhD student / overlege Judeson R. Joseph

Brukerrepresentant Marianne Hofstra fra ADHD Norge  - Troms fylkeslag,

Brukerrepresentant Anne Randi Solbakken ADHD Norge - Karasjok Lokallag,

Ungdomsrådet til UNN ved Einar Engstad,

Seksjonsoverlege Aina Sundfær,

Psykolog Yngvild Arnesen

Monitor Gunn-Janne Paulsen ved Klinisk forskningsavdeling UNN

Forskningsgjennomføring i Tromsø ved BUP UNN: Forskningssykepleier Kristin Jenssen, M.Psyk. Sigrid Norberg Schøning, PsykologIda Granheim

Forskningsgjennomføring i Karasjok ved

- SANKS BUP Karasjok: Seniorrådgiver FoU Rediun Boine, Lege Yee Kong Chow, Psykolog Aleksandra Somby, Psykolog Vilde Kristin Narvestad.

- Laboratoriet Karasjok Helsestasjon: Kommunoverlege Georges Nasr, bioingeniører: June Sandvik, Elen Marit Guttorm, Berit Anna Gaup.

Referansegruppe:

Nevropsykolog Børge Mathiassen,

FoU sjef for Calanus AS Kurt Tande,

Ernæringsforsker Natalie Parletta (Univ. South Australia),

Klinisk ernæringsfysiolog og lektor Emelie Canderyd (UiT), 

Fra Nevroteam ved BUP Tromsø: Cecilie Melum-Hansen, Lisbeth Hauglann, og Kari Stabell, 

Fra Sykehusapotek Nord: Farmasøyt Jan Leskovar, Farmasøyt Katrine Køller,

Fra Calanus AS Farmasøyt Jan Erik Olsen

Bidragsytere: Lege Biret Henriksen (oversettelse til nordsamisk), Majjen Eira (oversettelse til nordsamisk)

Påmeldingsinfo:

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema

Kontaktinfo:
Judeson Joseph
Judeson.Joseph@unn.no
tlf 777 55 705

Klikk her for kortversjon