Hvordan omtale Tromsøundersøkelsen i artikler

Vedtatt AU 11. november 2013

Standard:

The Tromsø Study / Tromsøundersøkelsen


Tittel hvor en ønsker å få fram hvilken undersøkelse og hvilket årstall:

The sixth survey of the Tromsø Study (Tromsø 6) in 2007-2008

Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6) i 2007-2008


Til bruk i tittel, abstrakt, metodedel, hvor det er et poeng å referere til en bestemt undersøkelse:

The Tromsø Study: Tromsø 1 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø 1

The Tromsø Study: Tromsø 2 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø 2

The Tromsø Study: Tromsø 3 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø 3

The Tromsø Study: Tromsø 4/ Tromsøundersøkelsen: Tromsø 4

The Tromsø Study: Tromsø 5 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø 5

The Tromsø Study: Tromsø 6 / Tromsøundersøkelsen: Tromsø 6


Forkortet navn på den enkelte undersøkelse i løpende tekst i artikkelen, etter at undersøkelsen er presentert:

Tromsø 1-6


Navn der det er et poeng å få fram om det er første eller andre besøk:

The Tromsø Study: first visit Tromsø 6

The Tromsø Study: second visit Tromsø 6

Tromsøundersøkelsen: Tromsø 6 del 1

Tromsøundersøkelsen: Tromsø 6 del 2


Fit Futures

Standard

The Tromsø Study: Fit Futures

Tromsøundersøkelsen: Fit Futures


Ved referanse til en bestemt undersøkelse vil benevnelsen være:

Fit Futures 1

Fit Futures 2