Kontaktinformasjon

Postadresse:

K. G. Jebsen-senter for havrett

UiT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

 

Besøk oss:

Teorifagbygget, Hus 4, Universitetsvegen 30.

 

Senteret er lokalisert på Det juridiske fakultet, på Campus i Breivika - nært Tromsø sentrum og flyplassen på Langnes.

 

Telefon: 77 64 41 97

E-post: lawofthesea@jus.uit.no

 

Ansatte