Om oss

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord Norge HF, Helse Nord RHF og øvrige regionale, nasjonale og internasjonale partnere.

Satsingen omfatter fagmiljøer ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Handelshøgskolen og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. 

Satsingen er administrativt forankret ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Det Helsevitenskapelige fakultet er vertsfakultet. 

Torbjørn Wisløff er leder av BiN. Ledergruppen består av lederne av de seks forskningsområdene, og rådgivere.

Styringsgruppen speiler deltakende fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet.

 

 

Eksterne samarbeidspartnere

Befolkningsundersøkelser i nord skal være et kraftsenter for innovasjon og forskning som styrker helsen til kommende generasjoner.