Priser for lagring og tjenester

Her finner du oversikt over priser for langtidslagring, bruk av nødfryser, og timesbetaling for tjenester utført av vårt personale. Prisene justeres årlig. Se mer informasjon om prising nederst på siden.

 

Langtidslagring av humant biologisk materiale

Lagringsfasilitet

NOK

Kommentar

Kistefryser / Ultrafryser -70°C

27 939

Pris per kistefryser per år.
Kistefryser rommer 34 stk fryseesker.

Fryseeske

822

Pris per fryseeske per år.
Fryseeske rommer 10 stk kryoesker.

Kryoeske

117

Pris per kryoeske per år.
Kryoeske rommer 81 stk kryorør à 2 ml.

 

Pris for langtidslagring dekker disse hovedpunktene:

-Langtidsoppbevaring

-24-timers vaktordning og temperaturlogging

-Reparasjoner og vedlikehold av frysere

-Innkjøp av ny fryser ved havari

-Bruk av nødfryser

 

Bruk av nødfryser: korttidslagring av humant biologisk materiale

Lagringsfasilitet

NOK

Kommentar

Nødfryser

3 109

Pris per kistefryser per påbegynt uke.
Maks inntil 2 ukers varighet.

Brukere som har materiale for langtidslagring i biobanken betaler ikke for bruk av nødfryser. 

 

Tilleggstjenester tilknyttet prøvesamling

Tilleggstjenester

NOK

Kommentar

Timespris for nødvendig ekstraarbeid

551

Pris per time.
Tilleggstjenester kan være faglig rådgiving, tilpasning av prøvesamling til EUTRO-Biobanks struktur, kvalitetssikring, samt uttak av lagrede prøver.

 

Informasjon om prising 

Ovenstående priser er gjeldende fra 1. januar 2022. Oppgitte priser gjelder brukere tilknyttet Helsefak, UiT. Ved fakturering ut av UiT gjelder egne oppdragspriser hvor 25% mva kommer i tillegg. Fakturering skjer halvårlig. Prisene revideres og justeres årlig, med virkning fra 1. januar.

Betaling for hotellfunksjon og tjenester i Biobanken trådte i kraft fra og med januar 2019. Vi er pålagt å ta betalt for våre tjenester etter selvkostmodell, såkalt TDI-modell. Denne ble innført som en felles nasjonal modell for Universitets- og Høyskolesektoren fra 2015. Modellen skal brukes for å synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter - inkludert tid, direkte- og indirekte kostnader. Medvirkende til prisnivå er blandt annet kostnad for driftspersonell, vaktordning, driftskostnader, avskrivninger på fryseboksene, internhusleie og indirekte kostnader for driftspersonell.

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN


EUTRO


Biobank Norge


Beste praksis for norske biobanker


Europeisk infrastruktur for biobank (BBMRI-ERIC)