Priser for lagring og tjenester

Prisen for langtidslagring i Biobank består blant annet av kostnaden for driftspersonell, vaktordning, driftskostnader, avskrivninger på fryseboksene, internhusleie og indirekte kostnader for driftspersonell.

Langtidslagring av humant biologisk materiale

Lagringsfasilitet

NOK

Kommentar

Kistefryser / Ultrafryser -70°C

22 528

Pris per kistefryser per år.
Kistefryser rommer 34 stk fryseesker.

Fryseeske

663

Pris per fryseeske per år.
Fryseeske rommer 10 stk kryoesker.

Kryoeske

95

Pris per kryoeske per år.
Kryoeske rommer 81 stk kryorør à 2 ml.

 

Korttidslagring av humant biologisk materiale

Lagringsfasilitet

NOK

Kommentar

Nødfryser

2 253

Pris per kistefryser per påbegynt uke.
Maks inntil 2 ukers varighet.

 

Tilleggstjenester tilknyttet prøvesamling

Tilleggstjenester

NOK

Kommentar

Timespris for nødvendig ekstraarbeid

576

Pris per time.
Tilleggstjenester kan være faglig rådgiving, tilpasning av prøvesamling til EUTRO-Biobanks struktur, kvalitetssikring, samt uttak av lagrede prøver.

Ovenstående priser er gjeldende fra 1. januar 2021.

Betaling for hotellfunksjon og tjenester i Biobanken trådte i kraft fra og med januar 2019. Oppgitte priser gjelder brukere tilknyttet Helsefak, UiT. Ved fakturering ut av UiT gjelder egne oppdragspriser hvor 25% mva kommer i tillegg. Fakturering skjer halvårlig. Prisene revideres og justeres årlig, med virkning fra 1. januar.

Vi er pålagt å ta betalt for våre tjenester etter selvkostmodell, såkalt TDI-modell. Denne ble innført som en felles nasjonal modell for Universitets- og Høyskolesektoren fra 2015. Modellen skal brukes for å synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter - inkludert tid, direkte- og indirekte kostnader.

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN


EUTRO


Biobank Norge


Beste praksis for norske biobanker


Europeisk infrastruktur for biobank (BBMRI-ERIC)