Om Kjernefasilitet for Biobank

I biobanken oppbevares blod, urin, spytt, med mere, i et volum som til sammen utgjør i nær 90 ultrafrysere (-70 grader), et antall fyrsere på andre temperaturer, og et totalt lagringsareal på ca. 440 kvm. Vår utnyttelsesgrad er 92% per jan. 2022, og vi sørver omtrent 12 store og små forskningsprosjekter.

Materialet i biobanken brukes til forskning på sykdomsmekanismer, og til oppdagelse av nye biomarkører og nye molekylære mål for behandling.

 

Kjernefasiliteten drifter i henhold til norsk lovgivning, EU’s personvernforordning (GDPR), og i tråd med «Beste praksis for norske biobanker», som er utgitt av det nasjonale Biobank Norge-konsortiet. Driftsprinsippene inkluderer infrastruktur (lagringsfasiliteter, adgangskontroll, overvåkning og beredskap, IT-systemer), HMS (rutiner, tiltak), og kvalitetsstyring (opplæring, informasjonssikkerhet, vedlikehold, avvik). Vi er også opptatte av å følge faglig utvikling i biobankfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

 

Våre tjenester
  • Rådgivning
  • Oppbevaring av biologisk materiale i vårt fryselager, med full sporing
  • Mottak, registrering, prøveplukking, forsendelser

 

Lagringsfasiliteter
  • -70°C kistefrysere
  • -40°C kistefrysere
  • -20°C kistefrysere
  • Lagring på romtemperatur
  • Temperaturovervåkning
  • Døgnkontinuerlig vaktordning
  • Nødfryserkapasitet

 

Sporingssystem

Grundige beskrevne og fullt sporbare prøvesamlinger utgjør en bærebjelke for medisinsk forskning. Sporingsløsningen som utgjør Biobankens IT-infrastruktur for forvaltning av det biologiske materiale er EUTRO.

Verktøyet holder oversikt over alt tilgjengelig biologisk materiale på tvers av studier/prøvesamlinger, sporer historikk for prøver og ivaretar rapportering både internt og eksternt.

Hver enkelt prøve i EUTRO er grundig beskrevet i sporingssystemet, noe som gjør det mulig å foreta et finkornet søk etter aktuelle prøver til en utlevering.

 

Forskningsmateriale registrert i EUTRO pr. 29.08.2022

Prøvesamling

Prøvetype

Antall prøver

Kontaktperson

Fit Futures 1

Serum, plasma, fullblod, blodlegemer, spytt

8 961

Anne-Sofie Furberg

Fit Futures 2

Serum, plasma, fullblod, blodlegemer, spytt

10 342

Anne-Sofie Furberg

Tromsø 7

Serum, plasma, fullblod, buffycoat, urin

253 015

Sameline Grimsgaard

Saminor 1

Serum, koagel

46 217

Ann-Ragnhild Broderstad

Saminor2 Klinisk del

Serum, fullblod, koagel

44 718

Ann-Ragnhild Broderstad

Tromsø 6

Serum, plasma, buffycoat

202 278 

Sameline Grimsgaard

Cronic pain, sleep and depression

Serum, plasma

995

Svein Bergvik

Kvinner og kreft Post-genom kohorten Plasma, fullblod, buffycoat 179 565 Tonje Braaten
Kvinner og kreft Biopsi case Plasma 646 Tonje Braaten
Kvinner og kreft Biopsi blodprøvekontroll Fullblod, plasma, Buffycoat 4 280 Tonje Braaten
Kvinner og kreft Normalbiopsi Fullblod, plasma, Buffycoat, friskt brystvev 1 999 Tonje Braaten

 

Venteliste – EUTRO Biobank

Prøvesamling

Prøvetype(r)

Antall prøver

Kontaktperson

MISA

Blod, urin, negler og hår   Solrunn Hansen og Jon Øyvind Odland

EMASAR

    Solrunn Hansen

Tromsø 5

 Serum og plasma  54 000 Sameline Grimsgaard

 

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN


EUTRO


Biobank Norge


Beste praksis for norske biobanker


Europeisk infrastruktur for biobank (BBMRI-ERIC)