Om Biobanken

I biobanken oppbevares blod, urin, spytt, med mere, i et volum som til sammen utgjør 60 ultrafrysere (-70 grader), og et totalt areal på 390 kvm. Materialet brukes til forskning på sykdomsmekanismer, og til oppdagelse av nye biomarkører og nye molekylære mål for behandling.

Våre tjenester
  • Rådgivning
  • Oppbevaring av biologisk materiale i vårt fryselager med full sporing

Lagringsfasiliteter
  • -70°C kistefrysere 
  • -20°C kistefrysere
  • Temperaturovervåkning
  • Vaktordning
  • Nødfryserkapasitet

Sporingssystem

Grundige beskrevne og fullt sporbare prøvesamlinger utgjør en bærebjelke for medisinsk forskning. Sporingsløsningen som utgjør Biobankens IT-infrastruktur for forvaltning av det biologiske materiale er EUTRO.

Verktøyet holder oversikt over alt tilgjengelig biologisk materiale på tvers av studier/prøvesamlinger, sporer historikk for prøver og ivaretar rapportering både internt og eksternt.

Hver enkelt prøve i EUTRO er grundig beskrevet i sporingssystemet, noe som gjør det mulig å foreta et finkornet søk etter aktuelle prøver til en utlevering.

Forskningsmateriale registrert i EUTRO pr. 27.03.2019

Prøvesamling

Prøvetype

Antall prøver

Kontaktperson

Fit Futures 1

Serum, Plasma, Fullblod, Blodlegemer, Spytt

8 961

Anne-Sofie Furberg

Fit Futures 2

Serum, Plasma, Fullblod, Blodlegemer, Spytt

10 342

Anne-Sofie Furberg

Tromsø 7

Serum, Plasma, Fullblod, Buffycoat, Urin

253 015

Sameline Grimsgaard

Saminor 1

 Serum, Koagel

46 217

Ann-Ragnhild Broderstad

Saminor2 Klinisk del

Serum, Fullblod, Koagel

44 718

Ann-Ragnhild Broderstad

Tromsø 6

Serum, Plasma, Buffycoat

202 278 

Sameline Grimsgaard

 

Venteliste – EUTRO Biobank

Prøvesamling

Prøvetype(r)

Antall prøver

Kontaktperson

Cronic pain, sleep and depression

Serum, Plasma

Ca .1 000

Svein Bergvik

Kvinner og kreft

Plasma, Fullblod, Buffycoat

200 000 

Torkjel M. SandangerBiobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Informasjon fra Forskningstjenester ved Helsefak UiT