Om Biobanken

I biobanken oppbevares blod, urin, spytt, med mere, i et volum som til sammen utgjør 60 ultrafrysere (-70 grader), og et totalt areal på 390 kvm. Materialet brukes til forskning på sykdomsmekanismer, og til oppdagelse av nye biomarkører og nye molekylære mål for behandling.

Våre tjenester
  • Rådgivning
  • Oppbevaring av biologisk materiale i vårt fryselager med full sporing

Lagringsfasiliteter
  • -70°C kistefrysere 
  • -20°C kistefrysere
  • Temperaturovervåkning
  • Vaktordning
  • Nødfryserkapasitet

Sporingssystem

Grundige beskrevne og fullt sporbare prøvesamlinger utgjør en bærebjelke for medisinsk forskning. Sporingsløsningen som utgjør Biobankens IT-infrastruktur for forvaltning av det biologiske materiale er EUTRO.

Verktøyet holder oversikt over alt tilgjengelig biologisk materiale på tvers av studier/prøvesamlinger, sporer historikk for prøver og ivaretar rapportering både internt og eksternt.

Hver enkelt prøve i EUTRO er grundig beskrevet i sporingssystemet, noe som gjør det mulig å foreta et finkornet søk etter aktuelle prøver til en utlevering.

Forskningsmateriale registrert i EUTRO pr. 27.03.2019

Prøvesamling

Prøvetype

Antall prøver

Kontaktperson

Fit Futures 1

Serum, Plasma, Fullblod, Blodlegemer, Spytt

8 961

Anne-Sofie Furberg

Fit Futures 2

Serum, Plasma, Fullblod, Blodlegemer, Spytt

10 342

Anne-Sofie Furberg

Tromsø 7

Serum, Plasma, Fullblod, Buffycoat, Urin

253 015

Sameline Grimsgaard

Saminor 1

 Serum, Koagel

46 217

Ann-Ragnhild Broderstad

Saminor2 Klinisk del

Serum, Fullblod, Koagel

44 718

Ann-Ragnhild Broderstad

Tromsø 6

Serum, Plasma, Buffycoat

202 278 

Sameline Grimsgaard

 

Venteliste – EUTRO Biobank

Prøvesamling

Prøvetype(r)

Antall prøver

Kontaktperson

Cronic pain, sleep and depression

Serum, Plasma

Ca .1 000

Svein Bergvik

Kvinner og kreft

Plasma, Fullblod, Buffycoat

200 000 

Torkjel M. Sandanger

Ansvarlig for siden: Kari Wagelid Grønn
Sist oppdatert: 05.04.2019 08:14
Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Informasjon fra Forskningstjenester ved Helsefak UiT