Om Biobanken

I biobanken oppbevares blod, urin, spytt, med mere, i et volum som til sammen utgjør 60 ultrafrysere (-70 grader), og et totalt areal på 390 kvm. Materialet brukes til forskning på sykdomsmekanismer, og til oppdagelse av nye biomarkører og nye molekylære mål for behandling.

Våre tjenester
  • Rådgivning
  • Oppbevaring av biologisk materiale i vårt fryselager med full sporing

 

Lagringsfasiliteter
  • -70°C kistefrysere 
  • -20°C kistefrysere
  • Temperaturovervåkning
  • Døgnkontinuerlig vaktordning
  • Nødfryserkapasitet

 

Sporingssystem

Grundige beskrevne og fullt sporbare prøvesamlinger utgjør en bærebjelke for medisinsk forskning. Sporingsløsningen som utgjør Biobankens IT-infrastruktur for forvaltning av det biologiske materiale er EUTRO.

Verktøyet holder oversikt over alt tilgjengelig biologisk materiale på tvers av studier/prøvesamlinger, sporer historikk for prøver og ivaretar rapportering både internt og eksternt.

Hver enkelt prøve i EUTRO er grundig beskrevet i sporingssystemet, noe som gjør det mulig å foreta et finkornet søk etter aktuelle prøver til en utlevering.

 

Forskningsmateriale registrert i EUTRO pr. 27.03.2019

Prøvesamling

Prøvetype

Antall prøver

Kontaktperson

Fit Futures 1

Serum, plasma, fullblod, blodlegemer, spytt

8 961

Anne-Sofie Furberg

Fit Futures 2

Serum, plasma, fullblod, blodlegemer, spytt

10 342

Anne-Sofie Furberg

Tromsø 7

Serum, plasma, fullblod, buffycoat, urin

253 015

Sameline Grimsgaard

Saminor 1

 Serum, koagel

46 217

Ann-Ragnhild Broderstad

Saminor2 Klinisk del

Serum, fullblod, koagel

44 718

Ann-Ragnhild Broderstad

Tromsø 6

Serum, plasma, buffycoat

202 278 

Sameline Grimsgaard

Cronic pain, sleep and depression

Serum, plasma

995

Svein Bergvik

Kvinner og kreft Post-genom kohorten Plasma, fullblod, buffycoat 179 565 Torkjel M. Sandanger

 

Venteliste – EUTRO Biobank

Prøvesamling

Prøvetype(r)

Antall prøver

Kontaktperson

Kvinner og kreft Biopsi case

Plasma

646 

Torkjel M. Sandanger

Kvinner og kreft Biopsi blodprøvekontroll

Fullblod, plasma, Buffycoat

4 280

Torkjel M. Sandanger

Kvinner og kreft Normalbiopsi

Fullblod, plasma, Buffycoat, friskt brystvev  1 999 Torkjel M. Sandanger

MISA

Blod, urin, negler og hår   Solrunn Hansen og Jon Øyvind Odland

EMASAR

    Solrunn Hansen

 

Biobank - Helsefak

Kjernefasilitet for Biobank ble opprettet ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet i januar 2017.


Informasjon fra Forskningstjenester ved Helsefak UiT