Organisasjon

DigForsk AS er eid av UiT Norges arktiske universitet fra og med 1.1.2017

 

Generalforsamling og styre

Generalforsamlingen til DigForsk er universitetsdirektør Lasse Lønnum ved UiT Norges arktiske universitet. Styret i DigForsk har medlemmer fra bedriftens eier, og fra kommuner og institusjoner som vi samarbeider med.

Styremedlemmer

  • Sveinung Eikeland, Viserektor UiT
  • Inger Ann Hanssen, Underdirektør UiT
  • Robert Jensen, ordfører Vardø kommune
  • Inger Stray Lien, pensjonist, (tidligere UiO) 
  • Steinar Ronald Pedersen, forsker
  • Per Mathis Siri, daglig leder i Kautokeino, DigForsk AS (ansattrepresentant)
  • Hege Stock, daglig leder i Vadsø, Digforsk AS (vara for ansattrepresentant)

Administrasjon og sentraler

Administrasjonen ligger i Kirkenes.

DigForsk har seks registreringssentraler i Finnmark. Sentralene har egen lokal ledelse.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 29.09.2017 09:59