Referanser

Våre oppdragsgivere er som regel tilknyttet forskningsmiljøer, for eksempel et universitet eller museum. Felles for de som henvender seg til oss er et ønske om å bedre tilgjengeligheten av sine samlinger og arkiv gjennom digitalisering av materialet.Her vil du finne referanser.