Universitetenes registreringssentraler (Unireg)

DigForsk AS er en videreføring og omorganisering av Universitetenes registreringssentraler (UniReg). UniReg var et prosjekt ved Universitetet i Oslo i perioden 1992 - 2006.

UniReg startet i 1992 som et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge, flere departementer, Aetat, Arbeidsdirektoratet og lokale myndigheter. Prosjektet ble drevet av UNIVETT ved UiO, mens selve registreringsarbeidet foregikk på sentraler flere steder i landet, de fleste i Nord-Norge. I samarbeid med lokale kommuner og utviklingsselskaper var målet å etablere nye arbeidsplasser i distriktene, samtidig som verdifullt forskningsmateriale ble digitalisert. Ved sentralene fikk arbeidssøkere arbeidspraksis og utdanning som:

  • konvertering av universitetsmuseenes papirbaserte samlinger til datamedier for å gjøre samlingene tilgjengelig og bevare viktig kildemateriale
  • videreutdanning og spesialisering for arbeidsledige og yrkeshemmede for raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet
  • stimulering av arbeidsledige og yrkeshemmede til videre studier på eget initiativ

Registreringsarbeidet ble utført ved sentraler som kan beskrives som produksjonsenheter. Medarbeiderne ved UniReg fikk opplæring og praksis i bruk av edb, registreringsprosedyrer, kvalitetssikring, informasjonsbehandling, erfaring fra databaseprogrammer, scanning og optiske leseprogrammer, kontorpraksis og innsikt i deler av norsk språk og kultur. Det ble også arrangert egne kurs og opplæringsprogram etter den enkeltes eller gruppas interesser.

Medarbeidere ved UniReg brukte 50% av tiden til å studere og 50% til arbeidspraksis, dvs. registreringsarbeid. Ved bruk av nettbaserte undervisningstilbud kunne hver enkelt deltaker velge de kurs som dekket deres kompetansebehov. UniReg sørget for kvalitetssikring av studiene ved å engasjere støttelærere og legge forholdene til rette lokalt slik at studiene kunne gjennomføres problemfritt. I tillegg til nettstudier fikk deltakerne tilbud om studieteknikkkurs, jobbsøking- og medarbeiderseminarer.

I perioden 1992 - 1996 har sentralene konvertert samlinger og arkiver for fagmiljøene ved Det historisk-filosofiske fakultet, koordinert av det nasjonale Dokumentasjonsprosjektet.

Fra 1998 ble UniReg en del av Museumsprosjektet, et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge som ble stiftet samme år. Målet for prosjektet var å lage felles databasesystemer for museumssamlingene ved alle universitetsmuseene. Informasjon som lå spredt i ulike arkiv og samlinger, i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort, skulle gjøres søkbart gjennom digitalisering av materialet.

De første sentralene for registrering av universitetenes arkiver ble opprettet i Mo i Rana i 1992. Siden da har UniReg etablert sentraler i Finnmark, Nordland, Troms, Oslo, Akershus og Hedmark. Når arbeidsledigheten minker, blir sentralene nedlagt og nye blir opprettet i nye omstillingsområder. Da UniReg ble omorganisert til DigForsk AS 1. januar 2006, fantes det sentraler i Kautokeino, Masi, Karasjok, Lakselv, Vardø, Berlevåg og Oslo.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 08:33