DigForsk i Vardø

Oppdrag

For tiden arbeider sentralen i Vardø med digitalisering og registrering av metadata for innholdet i to arkivbokser med ulike typer eldre dokumenter for Varanger museum avdeling Vardø. Vardø digitaliserte 2014-2015 korrespondansearkivet etter båtbygger Nils Skandfer for Sør-Troms Museum. Det besto av innbundne protokoller og sentralen registrerte også data fra brevene. Våren 2014 registrerte Vardø herbariesamlingen fra Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Digitarium. Sentralen i Vardø har transkribert dagbøker fra Framferdene for Frammuseet over flere prosjekter og år (2010, 2011, 2013, 2014). Høsten 2014 har sentralen fullført transkriberingen av de siste polardagbøkene for Fram-museeet, som har vært et utfordrende og krevende transkriberingsarbeid av 100 år gammel håndskrift. De hadde våren 2013 et oppdrag for Finnmark Fylkesbibliotek, med skanning av protokoller fra flere Idrettsarkiv i Finnmark. Høsten 2012 og våren 2013 utførte sentralen et prosjekt med å skanne protokoller fra Brodkorparkivet for Varanger Museum, Vardø. Tidligere har Vardø har også digitalisert arkeologiske funn for Vitenskapsmuseet ved NTNU.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 09:22

Kontakt:

Tone Elverum
e-post: tone.elverum@digforsk.no
Roald Jentoftsen
tlf: 412 46 621 mob: 940 30 785
e-post:roald.jentoftsen@ffk.no


Postadresse: Postboks 93, 9951 Vardø

Besøksadresse: Skolegata 1
 
Telefon: 789 87 060