DigForsk i Tana

Oppdrag

For tiden arbeider sentralen med å transkribere intervjuer om joik for Ola Graff ved  Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet.  I 2015 har Digforsk Tana har jobbet med digital bearbeiding av hovedkataloger for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I 2014 digitaliserte sentralen i Tana arkivet etter Sanitetskvinneforeningene i Finnmark for Finnmark fylkesbibliotek. Tana registrerte 2014 herbariesamlingen fra Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Digitarium.Tana har frem til våren 2013 registrert fotografier fra fotosamlingen til Kulturhistorisk museum ved UiO.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 09:23

Kontakt:

Susanne Davidsen
e-post: susanne.davidsen@digforsk.no

Silbageaidnu 10
9845 Tana
Telefon:  412 46 613