DigForsk i Båtsfjord

 

Oppdrag

I Båtsfjord transkriberer de nå lydopptak av intervjuer med mennesker som husker sin skolegang i Oslo under krigen, oppdraget utføres for Oslo skolemuseum. Sentralen i Båtsfjord digitaliserte 2014-2015 søknadsarkivet til NFF. Filene ble forløpende lagt inn i NFF sin database. Sentralen har fra august 2013 skannet alt materialet etter Kon-Tiki ferden på oppdrag fra Kon-Tiki Museet. Frem mot sommeren 2014 fullførte sentralen også transkriberingen og innleggingen av dette materialet i Kon-Tiki museets database. I 2012 digitalisert sentralen tidsskrifter for bladet Billedkunst, samt registrerte studentkort for studieavdelingen ved UiO. Sentralen medvirket også til transkribering av intervjuer i prosjektet "Levende Minner" for Varanger Museum, Vadsø. Sentralen har tidligere registrert fotografier fra fotosamlingen til Kulturhistorisk museum ved UiO og arkeologiske funn for Vitenskapsmuseet ved NTNU.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 09:22

Kontakt:

Tone Andersen

e-post: tone.andersen@digforsk.no

Hindberggata 29D, 9990 Båtsfjord
Telefon: 412 46 612