Kontakt:

 

Ann Katrin Bakkemo

E-post: ann.katrin.bakkemo@digforsk.no

Postadresse: Digforsk AS, Postboks 124, 9915 Kirkenes

Besøksadresse: Johan Knutdzensgt 1, Kirkenes


Telefon: 412 46 623