Om DigForsk AS

DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av arkiv og samlinger som har relevans for forskning, utdanning og formidling.

Innspill fra museer og forskningsmiljø viser at det er behov for digitalisering av fysiske arkiv og samlinger. Det ligger mye informasjon omkring i kataloger, hefter, manuskript, bøker og på arkivkort. Slik informasjon er ofte vanskelig tilgjengelige. For å bedre tilgjengeligheten, slik at materialet lettere kan brukes til forskning, undervisning og formidling, er det derfor ønskelig at informasjonen digitaliseres. Vi har i 24 år samarbeidet med museer og universiteter, noe som har resultert i at en rekke fysiske arkiv og gjenstadssamlinger fra museer, forskningsarkiver og bibliotek nå foreligger i elektronisk form.


Videreføring av UniReg

DigForsk AS ble etablert 1. januar 2006 og bygger på erfaringer fra et tidligere prosjekt ved universitetene i Norge. Prosjektet UniReg ble etablert som en del av Det nasjonale dokumentasjonsprosjektet i 1992 og har hatt ansvar for digitalisering av samlinger og arkiver for forskningsmiljøene. DigForsk er en videreføring og omorganisering av UniReg.

Les mer: Universitetenes registreringssentraler (Unireg)


Samarbeid med NAV

For arbeidssøkende tilbyr DigForsk AS kompetanseheving i form av strukturert arbeidspraksis og formell utdanning. Denne virksomheten er et samarbeid med NAV. Samarbeidet med NAV er en videreføring av et langt samarbeid mellom UniReg og Aetat. I perioden 1992-2006 fikk over 2100 personer tilbud om arbeidspraksis og heving av formell kompetanse gjennom Unireg.

Les mer: Tiltaksplasser