Prosjekter

Prosjekt # 1: Forbedre personlig tannbehandling ved ny metoden til karies risikovurdering:

Prosjektleder: Førsteamanuensis Jukka Leinonen

Til tross for at det finnes et behov for en nøyaktig karies risikovurdering er dette likevel ikke tilgjengelig for voksne per i dag. En nøyaktig vurdert kariesrisiko ville muliggjøre optimal, persontilpasset tannpleie etter hver enkelt persons spesifikke behov. Dette vil i sin tur redusere helseforskjeller og kostnader til samfunnet. Persontilpasset tannpleie og eliminering av helseforskjeller er også et mål fastsatt av Helsedirektoratet. Dessverre har eksisterende risikovurderingsverktøy kun vist marginalt klinisk nytte. Vi utvikler en multivariabel modell som vil inkludere nye spyttparametre for dermed å øke nøyaktigheten av karies risikovurdering til et nivå som er kostnadseffektivt og fordelaktig for pasienten. Spesielt studerer vi effekten av å legge til konsentrasjon av saliv karbonsyreanhydrase til et multivariabelt risikovurderingsverktøy for karies.